Lim och fog är ofta ett ofog

Xylen, hexan, isocyanat, polyvinylacetat, etylhexaylakrylat, fenolresorchinolformaldehyd…. tycker du att det låter krångligt? Det är du inte ensam om! Att jobba hållbart med lim och fog kräver medvetenhet och kunskap. Här får du råd om hur du ska göra.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-06-04 Uppdaterat: 2019-09-17

Kemikalieinspektionen genomförde 2015 en kartläggning av byggprodukter avsedda för inomhusbruk, där det visade sig att kategorierna ”Lim och fogar” respektive ”Färger” innehöll störst mängd farliga ämnen.  I en typisk svensk innemiljö finns omkring 6000 organiska ämnen och ungefär 500 av dem kommer från byggprodukter.

I en byggd miljö utsätts vi alltså för en kemisk ”cocktail” av olika ämnen, som ibland är svårnedbrytbara. Ingen vet exakt de långsiktiga konsekvenserna av att bygga in den här typen av farliga ämnen, men samband med astma, allergier och luftvägsproblem har kunnat påvisas. 

Däremot finns ännu få studier som gäller t ex hormonpåverkan och cancer som kan relateras till inomhusmiljö. Så kemikalier i byggvaror inte bara låter krångliga – det ÄR också krångligt att överblicka dem och de konsekvenser de kan ge i det långa loppet.

Lim är svårt - men försök!

I lim återfinns många av de allra värsta kemikalierna. Att limma gör det också svårare att återvinna och återanvända byggmaterial.  Därför kan det vara bättre att spika eller skruva ihop material när det är möjligt.

När de hoplimmade materialen slutligen hamnar i avfallshanteringen så sprids kemikalierna vidare i miljön.

Det finns mindre giftiga alternativ. Ekobyggportalen.se har listat några av dem.

  • animaliska limmer, som kaseinlim, fisklim eller blodlim
  • växtbaserade limmer, som naturhartslim, cellulosa- eller rågmjölsklister
  • mineraliska limmer, som vattenglaslim eller sulfitklister.

De limmer du ska försöka undvika helt är oljebaserade syntetiska limmer. De är alla mer eller mindre miljöskadliga och hälsovådliga. Ekobyggportalen.se har mer att läsa om detta.

Sagt om fog: ofta ett ofog!

Konventionella fogprodukter av massa eller skum är alla mer eller mindre miljöskadliga. De används för att täta fogar, maskera ojämnheter och glipor och för att förhindra att smuts eller fukt kommer in i mellanrum.

Fogskum är en blandning av polyol, isocyanat och drivgas. I kombination med luftfuktighet bildas polyuretanskum. Isocyanat är ett mycket giftigt ämne som är både cancer- och allergiframkallande.

När de gäller fogprodukter så är oljebaserade fogmassor med organiska lösningsmedel mindre miljöskadliga än silikon, polyuretan och latexfogmassa. Läs mer om detta på Ekobyggportalen.se.

Släng aldrig lim- och fogprodukter med det vanligt hushållsavfallet eller i avloppet, utan lämna till miljöstation eller återvinningscentral.

Vem kan svara på frågor om lim och fog?

Som köpare har du rätt att i butiken få information om det du köper. Välj i möjligaste mån produkter som är miljöbedömda genom exempelvis BASTA.

BASTA är ett system där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar produkter som klarar systemets krav på kemiskt innehåll med farliga egenskaper. Den omfattar ungefär 150 000 miljövärderade artiklar och det är gratis att söka.

Även miljömärkningen Svanen erbjuder fri sökning bland ca 10 000 miljömärkta varor och tjänster och där hittar du också lim- och fogprodukter. 

Återförsäljare ska se till att märkning på förpackningarna är rätt och på svenska. För många kemiska produkter finns säkerhetsdatablad som vänder sig till dig som hantverkare. Säkerhetsdatablad ska överlämnas senast vid den första leveransen av produkten och beskriver hur produkten ska hanteras på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt.