Lekplatsen – områdets nav med hjälp av barnen

Utspridda sandlådor med ensamma barn och föräldrar, eller en stor gemensam yta där alla kan samlas och ha roligt? När barnen i Brf Nordostpassagen fick vara med och bestämma hur den slitna lekparken skulle renoveras, blev den en populär samlingspunkt för både unga och gamla.
Lekplats med klätterställning, rutschbana och gräs. Barnen i Brf Nordostpassagen fick vara med och bestämma hur lekplatsen Svampen skulle utformas. Foto: Marika Hagelin.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-08-17

Bostadsområdet Nordostpassagen, som gränsar till Slottsskogen i Göteborg, byggdes i början av 1970-talet som en del av miljonprogrammet. De olika fastigheterna med sammanlagt omkring 1 500 lägenheter, ägs idag av fyra privata hyresvärdar och tre bostadsrättsföreningar. En av dem är Brf Nordostpassagen, som har 240 lägenheter i två fastigheter. Tillsammans med de andra fastighetsägarna i området medverkar Brf Nordostpassagen i den samfällighetsförening som har hand om gårdsmark och parkeringar i området.

"För Nordostpassagen har nya Svampen blivit ett nav för trygg social samvaro som tidigare saknades".

Bättre belysning skapar trygghet

Gungfågeln i trä är en av alla roliga lekskulpturer i Svampen. Foto: Marika Hagelin.

– Runt 2015 började vi planera för en omvandling av områdets gemensamma ytor, däribland de två lekparkerna som började bli riktigt slitna. Mycket var utspritt utanför portarna med gungor och sandlådor, där det kunde sitta ett ensamt barn med förälder, berättar Bengt-Arne Svensson, ledamot i styrelsen för Brf Nordostpassagen.

Först ut i projektet blev lekparken Svampen, namngiven efter en betongpelare med paraplyformat trätak som funnits med sedan området invigdes på 1970-talet.

– Precis som sin namne på Stureplan i Stockholm, har den alltid varit ett populärt tillhåll för ungdomar. I och med omdaningen av de gemensamma ytorna har vi satsat ordentligt på belysningen runt Svampen så att den känns säker även kvällstid.

Barnen fick rösta

"Alla barn fick tre klisterlappar var att sätta på bilder med de redskap som de tyckte verkade roligast".

Samfällighetsföreningen tog hjälp av en landskapsarkitekt för den övergripande planeringen av den nya lekplatsen. Men de verkliga experterna på lekplatser – barnen – fick också sitt ord med i laget.

– Vi i Brf Nordostpassagen bjöd in alla medlemmar till en träff med korvgrillning och fika. Jag hade samlat in bilder på omkring 40 olika lekredskap och lagt ut på borden. Alla barn fick tre klisterlappar var att sätta på bilder med de redskap som de tyckte verkade roligast.

Ett nav för social samvaro

Den populära klätterborgen röstades fram av barnen. Foto: Marika Hagelin.

Mest populärt i barnens omröstning blev en kompisgunga och klätterborg, som nu finns på plats i den 2 000 kvadratmeter stora Svampen. I lekparken finns också flera grillplatser, ett bekvämt soldäck i flera nivåer, olika typer av gungor och gungbrädor, sandlådor och flera lekskulpturer. Området är aningen kuperat, vilket drar ungdomar som åker skateboard. Närheten till Slottsskogen ger en grön inramning och möjlighet till naturupplevelser.

–  Lekparken invigdes 2018 och har sedan dess blivit väldigt populär. Här finns något för alla och hit kommer både småbarnsfamiljer, tonåringar och äldre som vill umgås utomhus. För Nordostpassagen har nya Svampen blivit ett nav för trygg social samvaro som tidigare saknades, avslutar Bengt-Arne Svensson.

7 goda skäl för boendedialog

 1. De boendes kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara och ge värdefullt underlag för beslut om insatser i området.
 2. Inflytande kräver – och föder – delaktighet och engagemang samt gör människor beredda att ta ett större ansvar.
 3. Engagemang ger ökad gemenskap och därmed ofta ökad trygghet och trivsel samt mer nöjda hyresgäster.
 4. Hyresgästerna känner sig sedda och lyssnade på, respekterade och högre värderade. Det främjar en positiv identifikation med bostadsområdet.
 5. Boendeinflytande kan bidra till en smidigare process genom större acceptans för förändringar, även när det gäller effekter på hyran.
 6. Skadegörelsen kan minska om åtgärderna är väl förankrade bland de boende och en del av dem har deltagit aktivt i planeringsprocessen. Inte minst de unga brukar påverkas positivt av att känna att någon bryr sig om vad de tycker och vad de önskar sig.
 7. Boendeinflytande kan bidra till en ökad attraktivitet och status för bostadsområdet, vilket i sin tur ger lägre omflyttning, färre outhyrda lägenheter och minskat hyresbortfall.

Källa: Boverkets skrift ”Sju goda skäl” samt Guide Boendedialog, ICHB.

Text: Madeleine Appelgren

Fakta om Brf Nordostpassagen

 • Fastighetens läge: Linnéstaden i Göteborg.
 • Byggår: 1969
 • Antal lägenheter: 2 fastigheter med 240 lägenheter och 6 lokaler.
 • Samverkan om utemiljön: Ingår i en samfällighetsförening med tre andra bostadsrättsföreningar och fyra privata hyresvärdar i området Nordostpassagen.