Kom igång som kilowattjägare!

Ett besök hos energi- och klimatrådgivaren och effektivare elprodukter – det är bra vägar för att börja jaga kilowatt där hemma. Lägre energianvändning trimmar både elräkningen och minskar klimatavtrycket från ditt boende. Här är 11 tips för att komma igång som kilowattjägare!
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-02-19

I Sverige finns drygt 4,8 miljoner bostäder som tillsammans står för ungefär en tredjedel del av landets energianvändning. Om energin kommer från fossila bränslen bidrar den dessutom till koldioxidutsläpp, som enligt Sveriges klimatmål 2050 ska vara nere på noll.

Vägen till ett fossilfritt samhälle kan tyckas lång, men som i så många andra sammanhang gäller det att ta en sak i taget och gräva där man står. För en småhusägare, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar som vill minska på energikostnader och klimatavtryck, finns mycket att göra – här är en checklista för att komma igång:

1. Börja med att se över husets energideklaration – om den är äldre än 10 år måste den enligt lag förnyas. Vid en energideklaration får fastighetsägaren förslag på olika åtgärder som kan förbättra husets energiprestanda; alltså en bra tipslista att börja med. Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert.

Läs mer om energideklaration på Boverkets hemsida

2. Initiera en diskussion om energianvändningen bland de boende i fastigheten och/eller med familjen. I ett flerbostadshus kan en enkät till hushållen ge svar på hur de upplever inomhusklimatet, var det finns dragiga fönster, kallras från väggar med mera – vilka kan vara husets svaga punkter där det läcker energi? Hemma vid middagsbordet kan man diskutera allt från dyrbara långduschar till standby-läge på apparatur och byte till lågenergilampor.

3. Dags att köpa nya vitvaror eller andra produkter som kräver energi? Då kan det löna sig att först kolla upp energimärkningen. På Energimyndighetens hemsida får du vägledning för att läsa och förstå etiketten för 17 olika varugrupper där du kan göra energismarta val.

Så tolkar du energimärkningen

4. Goda råd är inte alltid dyra – ta gärna hjälp av kommunens kostnadsfria energi- och klimatrådgivning som är kommersiellt oberoende och finansieras av Energimyndigheten. Där kan privatpersoner och fastighetsägare bland annat få tips på olika sätt att sänka energianvändningen, aktuell information om solceller, hur man kan planera smart inför renovering/ombyggnad och information om aktuella stöd och bidrag inom energiområdet.

Hitta en kommunal energi- och klimatrådgivare

5. En energikartläggning ger en ordentlig genomlysning av husets energiprestanda, förslag på olika åtgärder och överblick över dessa påverkar varandra. Bostadsrättsföreningar med energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år kan söka bidrag på max 50 000 kr från Energimyndigheten för en kartläggning.

Läs mer om stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

6. Styrelsen i en bostadsrättsförening måste inte göra allt – finns det kunniga och intresserade medlemmar i föreningen som vill jobba med energifrågor? En arbetsgrupp kan ta fram underlag för långsiktiga beslut som bidrar till energioptimering i fastigheten.

7. Hur mycket betalar bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren för fastighetsel? Jämför gärna med andra föreningar och fastigheter som är lika stora. Om de ligger lägre – hur har de gått till väga? Erfarenhetsutbyte är gratis och något som alla vinner på.

8. Plocka lågt hängande frukter och – om det inte redan är gjort – installera LED-lampor och närvarostyrning i trapphus och allmänna utrymmen.

9. Hur fungerar värme och ventilation? Ta proffshjälp för driftoptimering och justering av värme- och ventilationssystem. Förutom att det kan spara stora pengar, kan det också medföra ett bättre inomhusklimat.  Med rätt inställda system har en fastighetsägare också ett bra beslutsunderlag den dagen det är dags att investera i exempelvis en ny värmeanläggning.

10. Se över tvättstugan– gammal tvätt- och torkutrustning kan dra onödigt mycket energi. Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning ger en direkt effekt på driftskostnaderna. BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har tagit fram stöd till upphandling av energieffektiv tvättstuga.

Läs mer om upphandling av energieffektiv tvättstuga

11. Ta hjälp av expertis när det behövs. Energieffektiviseringsföretagen EFF, med cirka anslutna 65 teknikföretag, har matnyttig information om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar på sin hemsida.

Energieffektiviseringsföretagen EFF