Klimatplattform ska få fastighetsägare att våga klimatskryta

Fastighetssektorn står för 1/3 av Sveriges energianvändning. Du som fastighetsägare kan också ta ditt ansvar för att minska branschens miljöpåverkan. I sin Klimatplattform hjälper organisationen Fastighetsägarna dig med tips, råd och goda exempel inom områdena energi, material och transport.
Händer som håller en liten jordglob. Foto: Mostphotos
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-01-06

Branschorganisationen Fastighetsägarna vill dra sitt strå till stacken för att minska miljöpåverkan och möjliggöra målet för Sverige att bli klimatneutralt 2045. De konstaterar själva att fastighetssektorn står för närmare en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige och en sjättedel av koldioxidutsläppen. En liten sänkning av energianvändningen från fastighetssektorn får därmed stor betydelse för den totala energikonsumtionen och utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Klimatskryt

Genom att ge ut en skrift som de kallar Klimatplattform vill Fastighetsägarna fokusera på tre områden där förändringar kan göra stor nytta; energi, cirkulär ekonomi/material och transporter. I skriften har man samlat råd och tips och goda exempel från medlemmar. Man uppmanar att fler ska dela med sig av sådant som de gjort och som gagnar miljöarbetet. Fastighetsägare uppmuntras till att ”klimatskryta” helt enkelt. Här är ett axplock på vad man som fastighetsägare kan göra för att påverka miljön i rätt riktning.

Energi:

Genom åtgärder kan man bidra till effektivisering. En lösning kan vara att använda digital teknik för att mäta och övervaka energianvändningen och ha styrsystem som reglerar energianvändningen under dalar och toppar.

Fastigheterna kan gå från att vara passiva kunder som drar mycket energi till att bli en resurs i energisystemet. Man kan installera solceller på fasad och tak, lagra energi och sälja överskott till övriga samhällsfunktioner.

Cirkulär ekonomi:

Materialförbrukningen står för en stor del av utsläppen. Dels i bygg- och rivningsskedet och dels vid renovering och ombyggnation. Genom att återanvända material och inredning kan utsläppen minska. Som exempel ges innertaksplattor och gamla golv, som får nytt liv som socklar och trösklar på annan plats.

Det går även att spara pengar och tid genom att återanvända eftersom man inte behöver vänta in leveranstider för nyproducerade varor, till exempel glaspartier till kontorslandskap.

För att få till en återbruksmarknad måste fastighetsägare samarbeta och delge vilka material som står till buds. Bland annat finns Centrum för cirkulärt byggande på vars hemsida man kan söka efter och lägga upp material som man ska riva bort.

Som fastighetsägare till kontor och lokaler kan man erbjuda inredning som är återbrukad och visa på att det är något positivt för miljön.

Transport:

1/3 av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige står transporter för och som fastighetsägare är man delaktig genom att det sker transporter till och från ens bestånd. Installering av laddstolpar kan göra uthyrning av lokaler mer attraktiva till exempel.

En gemensam bil -eller cykelpool i fastigheten kan också öka värdet på lokaler och bostäder och påverka hyresgraden.

Vid nyproduktion bör man som beställare ställa krav på sina underleverantörer att hålla nere transporterna; att åka med fullastade fordon och optimera gemensamma transporter av varor.

Till våren 2020 kommer även en vägledning till klimatåtgärder för mindre fastighetsägare.

MGE