Klimatmedvetet boende med isolering av luft

Isolering bestående av luft, en tät konstruktion och behovsstyrd värme och ventilation – när Maria Sigfridsdotter och Mikael Lindström byggde sitt drömhus lämnades inget åt slumpen. ”Målet var att skapa ett bekvämt boende med miljövänliga val som ger så litet klimatavtryck som möjligt”.
Maria Sigfridsdotter och Mikael Lindström har satsat på miljövänligt boende med låg energianvändning.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-02-27

Cobberdogen Elton ger oss ett översvallande mottagande i Maria Sigfridsdotters och Mikael Lindströms villa i Gustavsberg utanför Stockholm – han har spanat in besökarna redan på långt håll genom lågenergifönstret mot entrén.

Ute är det bitande vinterkyla, men både tassar och fötter värms skönt av klinkergolvet i hallen som vetter mot kök och vardagsrum med en strålande utsikt över Höggarnsfjärden. Huset ligger insmuget på en naturtomt med klipphällar, knotiga tallar och buskage. Från utsidan finns inte mycket som skvallrar om att detta är ett drygt 300 m² stort hus fyllt av teknik för ett klimatmedvetet och bekvämt boende. I området, som under senare år fått allt fler permanentboende, finns många äldre sommarstugor.

– Även på den här tomten stod tidigare en sommarstuga – därför var vi noga med att huset skulle smälta in och inte se för stort ut, från vägen säger Maria.

Maria Sigfridsdotter och Mikael Lindström i Gustavsberg

Isolering med luft

Först letade familjen efter ett modulhus, men hittade inget som skulle passa utan att offra tomtens vackra granithällar. Lösningen blev ett arkitektritat hus anpassat efter terrängen. Under planeringen blev Maria och Mikael allt mer intresserade av att bygga miljövänligt och energibesparande.

– Först funderade vi på ett passivhus, men tyckte att det verkade krångligt med luftsluss vid ingången – det passade inte vår livsstil med aktiva barn, berättar Maria.

Familjen satsade istället på det svensktillverkade systemet Isotimber som består av byggblock i hoppressat trä med urfrästa isolerande luftkanaler. Playwood på in- och utsida ska göra konstruktionen värmetrög, samtidigt som fukt kan vandra ut genom materialet.

– Med det här materialet behövde vi inte använda plast i isolerskikt, utom i bad och källare förstås. Vi gillade också de korta transporterna då byggblocken produceras i Jämtland, och att de kan tillverkas av sekunda trä och spill från annan träindustri.

Tät konstruktion och avancerad styrteknik

Väggarna i huset består av tre skikt byggblock på tillsammans 34 cm. Till det kommer in- och utvändig träpanel. I det halvmetertjocka plåttäckta taket finns miljövänliga isoleringsskivor och lösull av brandskyddsbehandlad träfiber. Husets alla fönsterpartier är i 3-glaskonstruktion med isolerande argon i mellanskikten.

– Huset är mycket bra isolerat, men det kanske allra viktigaste är att det är tätt. Kombinationen av god isolering och täthet, gör det nödvändigt med en väl intrimmad FTX-ventilation. Överhuvudtaget har vi satsat på bra befintlig teknik och styrsystem för att optimera driften, säger Mikael, som precis som Maria arbetar inom området teknisk fastighetsdrift.

På en vägg i vardagsrummet sitter en display över husets ”hjärna” – en Ipad som i realtid visar hur husets olika styrsystem arbetar. Elsystemet går att fjärrstyra och programmera för olika funktioner genom så kallad busstyrning, till exempel tändning/släckning av grupper av belysning eller att lampor styrs av ljuset utifrån. Både värme och ventilation i huset är behovsstyrd och alla rum är försedda med dubbla datauttag.

– Men den goda isoleringen har medfört att vi haft lite problem med nätuppkopplingen. Nu är det löst genom ett par wifi-förstärkare.

 Mikael Lindström i sitt hus i Gustavsberg

 Förnybar energi ger värme och varmvatten

På taket finns både solpaneler för varmvatten och solceller för husets elförsörjning – bland annat uppvärmning av husets pool i trädgården och laddning av familjens laddhybridbil. Solenergin kompletteras av bergvärme från ett 160 m djupt borrhål som fungerar som ett värmelager för huset. All värme som alstras går till en vattenmantlad ackumulatortank på 500 liter och vidare ut i huset där den behövs.

– På sommaren när berget är omkring 4 grader varmt så hämtar vi kyla och returnerar överskottsvärme från huset. Lagom till vintern är temperaturen uppe på cirka 9 grader och då hämtar vi värme till klimatanläggningen.

Egenproduktion av el ligger på ca 8 000 kWh per år. Som reserv till värmesystemet finns en elpatron som kan sättas in vid behov.

– Men styrsystemet ser till att den kommer i sista hand och då körs på billigaste taxa – i första hand använder vi förnybar energi med sol- och bergvärme. Framöver vill vi satsa på batterilagring av solel, men väntar in bättre och billigare teknik.

”Vi har byggt för kommande generationer”

Maria och Mikael är nöjda med sitt hus och de val de har gjort.

– Byggbranschen är väldigt traditionell och som beställare är det viktigt att vara påläst och kunnig – när vi hade avslutningsfest sa byggarna att de hade aldrig genomfört detta om vi inte varit så påstridiga, säger Maria.

– Visst hade vi kunna spara in på antalet mantimmar och det hade blivit billigare med gipsskivor och mineralull. Men bra arbetsmiljö och långsiktig hållbarhet är alldeles för viktigt för att välja bort. Man ska vara stolt över sina val – vi känner att vi byggt något för kommande generationer.

Maria Sigfridsdotter och Mikael Lindström, Gustavsberg

Fakta om huset

  • Var: Enplanshus med källare och loft i Gustavsberg
  • För vem: Familjen Sigfridsdotter–Lindström med två vuxna, två barn och en inneboende i gästhuset.
  • Byggår: 2012–2013
  • Boyta: 320 m² + gästhus 35 m²
  • Huvudsakligt byggnadsmaterial: Trä
  • U-värde ytterväggar: 0,12
  • U-värde tak: 0,11
  • Goda råd: Var påläst, skaffa ett ”bollplank” att diskutera med, tänk långsiktigt, gör val du kan vara stolt över.
  • Fallgropar: Billigast är sällan bäst – material och apparatur ska tåla att användas och gå att renovera och reparera. 

 

Text: Madeleine Appelgren