HSB brf Pelarsalen – prisbelönt flerbostadshus i trä

Tre sjuvåningshus byggda i svenskt trä, har korats till vinnare av årets Träbyggnadspris i Växjö kommun. Förutom utmärkelsen, kan de boende i de 89 lägenheterna glädja sig åt att bo i hus med mindre klimatpåverkan än vad ett lika stort hus i betong orsakar.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-11-16

Hösten 2018 var tre byggnadsprojekt nominerade till Växjö kommuns nyinstiftade Träbyggnadspris; Strandsnäckan, Vallen och Pelarsalen som alla är flerbostadshus med bostadsrätter. Vinnare blev HSB brf Pelarsalen, med tre sju våningar höga punkthus som tillsammans rymmer 89 lägenheter och en gästlägenhet.

Trä från svenska skogar

Såväl stommar som bärande väggar är byggda helt i trä. Materialet är noga utvald gran från Småland och Halland – virket har dessutom röntgats för att säkerställa att det klarar konstruktionskraven. Fasaderna i sin tur är klädda med limträpanel i tätvuxen gran från Västerbotten.

Husdelarna prefabricerades och monterades under tält för att inte riskera fuktskador. HSB brf Pelarsalen är byggd enligt krav som uppfyller Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat 20 % lägre energianvändning än vad som stipuleras i Boverkets byggregler, BBR.

Lägre koldioxidutsläpp med trä än med betong

Att bygga i trä ger flera klimat- och miljövinster. Eftersom en stor del av jobbet sker inomhus i de fabriker som tillverkar modulerna, så minskar både byggtid på plats och trafik till och från området – alltså mindre störningar och utsläpp från fordon under byggtiden. Men framförallt så medför ett trähus lägre koldioxidutsläpp än ett lika stort hus i betong, något som framgår av rapporten ”Byggandets klimatpåverkan” som gjorts av IVL, Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Sveriges Byggindustrier. Betongens klimatpåverkan beror dels på att cementtillverkning är en energiintensiv process, dels på att kemiska processer vid tillverkningen bildar koldioxid.

Pris som uppmuntrar trähusbyggande

Växjö kommun delar Träbyggnadspriset ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation och samtidigt sprida kunskap om byggnation i trä.

– Det är fantastiskt roligt att våra trähus utsågs till vinnare. HSB Sydost är just i början av att projektera och bygga hus med träkonstruktioner och fasader och är väldigt glada över att nå så långt på första försöket. Vi hoppas på att få delta i tävlingen under många år framöver, säger Kajsa Högelius, affärsområdeschef Nyproduktion på HSB Sydost. 

Så här löd juryns motivering för HSB brf Pelarsalen:

”Vackert klassiskt enkelt formspråk med högresta gavelspetsar förskjutna i halvplan tilltalar betraktaren och ger bostadshusen en påtaglig karaktär.
Projektet har använt förtillverkade planelement, byggt under tält och därmed skapat torr arbetsplats och goda arbetsförhållanden under hela byggnationen.
Genom val av trä där det är rätt använt ges en kraftigt reducerad klimatpåverkan för hela byggnationen.
Utvändigt har fasaderna limträpanel i tilltalande varma träkulörer.
Bebyggelsen visar på väl lösta bostäder på liten yta med fint dagsljusinfall och stora inbjudande balkonger med synlig behaglig träkonstruktion. Pelarsalen visar förtjänstfullt en byggnation som definitivt tillhör den moderna trästaden i Växjö”.

Fakta om HSB brf Pelarsalen

Byggherre: HSB

Arkitekt: Gunilla Gustafsson, Tengbom arkitekter

Byggentreprenör: Dynacon

Antal lägenheter: 89

Bruttototalarea: 2 835 m2

Inflyttning: 20018–2019