Här skapades metod för återbruk i stor skala

I samarbete med andra parter ville fastighetsbolaget Vasakronan skapa en metod för återbruk i stor skala och gjorde sitt lokalkontor i Sundbyberg till pilotprojekt. Resultatet blev en vinst för både miljö och plånbok. Och det är bara små, udda detaljer som skvallrar om att inredningen är begagnad.
Kontor med glasparti och två rutiga länsfåtöljer framför. Vasakronans lokalkontor i Sundbyberg användes som studieprojekt för att sätta metodik för återbruk i större skala. Foto: Anders Bobert
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-04-06

När man kommer in på fastighetsbolaget Vasakronans lokalkontor i Sundbyberg möts man av ett luftigt och öppet kontorslandskap med enhetliga möbler. Där finns konferensrum med glasväggar och enskilda rum för mer lugn och tyst arbetsmiljö. Men något skiljer sig ändå tydligt från många andra moderna kontor; det är ovanligt färgglatt och mönstrat och här och var står möblemang som mer skulle platsa i en trevlig hemmamiljö än på ett kontor. Två sköna läsfåtöljer i rutigt ulltyg drar blickarna till sig.

Synar man sedan vissa detaljer avslöjar de att det här är ett lite mer annorlunda kontor. Är inte den där sockeln märkligt lik en vanlig golvbräda, men monterad på väggen? Jo, det stämmer. Det här kontoret är ett pionjärprojekt när det gäller att arbeta med återbrukat material. Följ med så tar vi det från början!

Studie i återbruk

För att minska på byggbranschens klimatpåverkan skapades för några år sedan forskningsprojektet Centrum för Cirkulärt byggande, CCBuild. Syftet är att få till ett cirkulärt produktflöde med återbruk av byggmaterial i mer industriell skala.

Torbjörn Zettergren, projektledare på Vasakronan. Foto: Vasakronan

- För att ta fram metoder för att arbeta i större skala med återbruk behövdes ett studieprojekt. Vasakronans eget lokalkontor i Sundbyberg hade just införskaffats och behövde anpassas till oss. Det blev ett pilotprojekt under våren 2018 där vi kunde studera problem och lösningar, berättar Torbjörn Zettergren, projektchef på Vasakronan.

Björn Johansson från White Arkitekter kom in för att ansvara och ta fram en metodik för återbruk. Arkitektfirman hade den övergripande rollen att jämka ihop planritningen med önskad utformning och anpassning till Vasakronan som kund - och med återanvändning som tema.

Använde återbrukshierarki

Som vägledning till vad som kunde återbrukas användes en återbrukshierarki, i en fallande skala, från helheten ner till detaljerna.

 • Återbruk av planlösning och stomme
 • Återbruk inom projektet
 • Återbruk från annat projekt eller en återbruksentreprenör
 • Upcycling
 • Hyra eller leasa material och inredning
 • Nya inköp
Björn Johansson, arkitekt på White Arkitekter. Foto: White Arkitekter

Man började med att se på återbruk av planlösning och stomme. Vilka befintliga funktioner fanns som kunde vara kvar som de var, till exempel toaletter eller kök? Genom att tänka på återbruk redan på denna nivå minskas konsekvenserna som följer om en vägg flyttas, som att lägga om golvet och flytta installationer för el och belysning.

- Det gäller att se möjligheterna i den struktur som redan finns, säger Björn Johansson och påpekar att det är enklast att låta det vara som det är.

Därefter såg man om man kunde återbruka inom projektet. Vilka byggdelar fanns på plats och som kunde användas till något annat eller på en annan plats? I detta fall fanns köksskåp som blev förvaring i kopieringsrum istället.

"Det gäller att se möjligheterna i den struktur som redan finns."

Björn Johansson

Så här långt i processen insåg man att det behövdes material utifrån för att bygga upp det nya kontoret. Därför letade man efter återbruk från annat projekt eller någon återbruksentreprenör. Eftersom Vasakronan hade flera renoveringsprojekt på gång kunde man leta på annan plats i sitt bestånd. I detta fall hittades ett nytt glasparti till entrén i grannhuset, som var under renovering, och partiet höll kraven för både brandklass och tillgänglighet.

Ny affärsmodell behövs

I nästa steg var man nu nere på detaljnivå för återbruk och man tittade på vilken befintlig inredning som kunde göras om och förädlas i form av upcycling.

Parkettgolvet lades om genom att nya not och spont frästes på plankorna och efter slipning och ny lack blev resultatet mycket bra. Av restmaterialet gjorde man golvsocklarna som smiter runt de återbrukade glaspartierna i konferensrummen. Detaljen som avslöjar kontorets kreativa tillblivelse.

Parkettgolv återbrukat som socklar. Foto: Anders Bobert

- Det är bättre att de blir omgjorda och får ny användning än blir avfall och sopor, konstaterar Björn Johansson.

Ytterligare ett steg i återbrukshierarkin skulle vara att hyra eller leasa material och inredning. Vasakronan sökte möjlighet till att hyra eller leasa textilmattor men tyvärr fanns inte den lösningen. Enligt Björn Johansson behövs en ny affärsmodell i byggbranschen för detta, där man kan upprätta avtal om hyrning eller leasing som tjänst och där man anger vem som äger och vem som ansvarar för materialet när det är hyrt.

- Materialleverantören äger och kan tjäna på att hyra ut materialet flera gånger och fastighetsägaren hyr för lägre kostnad. I nuläget saknas avtal vilket gör det svårt med banklån om ägarfrågan är oklar, säger han och konstaterar att branschen är sen på bollen, andra branscher är redan där, det är ju vanligt att leasa sin bil.

Till slut i återbrukshierarkin kom man till stadiet då man tog beslut om nya inköp. På Vasakronans kontor är även den lösa inredningen köpt med tanke på återbruk och den ansvarande inredningsarkitekten Spectrum Arkitekter säger att de ville jobba med, inte mot, byggnadens 70-talskaraktär. Det fanns en stor del befintliga kontorsmöbler som de tog med i den nya inredningen och som blandades upp med nya möbler, second hand-detaljer och möbler köpta på loppis. Man kan konstatera att de har lyckats väl med att skapa en hemtrevlig atmosfär.

Glaspartier, takplattor och parkettgolv är några av de delar som har återanvänts i detta projekt. Foto: Anders Bobert

Fördelar för fastighetsägaren

Klimatet står högt upp på agendan hos Vasakronan. Inför varje nytt projekt har projektledaren krav på återbruk och det bestäms i vilken utsträckning det ska återbrukas i projektet. Dessutom ska antalet minskade koldioxidekvivalenter redovisas. Torbjörn Zettergren berättar att projektcheferna skickar interna mail om vilka delar som finns att tillgå inom olika projekt.

Han ser flera positiva saker med att, som fastighetsägare, arbeta med återbruk:

 • Kortare ledtid för leverans eftersom delar redan finns. Nybeställning kan det kräva 8–10 veckors leveranstid.
 • Det blir billigare än att köpa nytt.
 • Mindre avfall som kostar pengar för deponi.
 • Färre transporter som kostar både ekonomiskt och miljömässigt.
 • Bra för klimatet genom att man sparar på material.
 • Kan man korta en hyresgästanpassning med en månad, från fyra till tre månader, får man hyresintäkt en månad i förväg.

Torbjörn Zettergren avslutar med att tipsa om att prata om återbruk med kunden så tidigt som möjligt och presentera det som något positivt. Sedan är det viktigt att det ser bra och enhetligt ut så att kunden inte kan jämföra finish eller funktion mellan gammalt och nytt.

 • Lägg tid på att inventera och ta reda på vilka värden som redan finns på plats. 
 • Lägg in täta platsbesök under byggskedet av de som projekterar och planerar och bibehåll samma projekteringsgrupp och kompetens genom hela processen. Projektören och de som utför byggarbetet delger varandra information vilket möjliggör kreativa lösningar. 
 • Formulera vision och mål rätt för att undvika eventuella missförstånd eller besvikelse i efterhand. Låt visionen för projektet vara ”det färdiga huset” och vägen dit kan vara föränderlig.
 • Planera och var mer effektiv vid rivningar så att inte demontering sker för tidigt. Genom planering skapas mer cirkulärt flöde. Rivs allt ner samtidigt, som ska återbrukas, kan det skapa lagringsproblem.

MGE

Fastighetsfakta:

Läge: Vasakronans lokalkontor, Järnvägsgatan 4, Sundbyberg.

Byggår: 1977

Antal kvm kontor: cirka 700 kvm

Åtgärden: Anpassning av en kontorslokal till kund med agenda att samtidigt ta fram riktlinjer för återbruk i stor skala för CCBuild.

Inblandade parter: IVL, Vasakronan och White Arkitekter samt Spectrum Arkitekter som gjorde inredningen.

 

Återbrukets effekter:

 • Nära 9 ton produkter avfallminimerades och återbrukades. 
 • Cirka 6,5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e*) av växthusgasutsläpp undveks som följd. Läs mer om koldioxidekvivalenter på Boverkets hemsida.
 • Projektets inköpskostnader minskade med omkring 200 000 kronor.

 

Byggprodukter som återbrukades:

 • Entréparti från närliggande rivningslokal (entrédörr samt sidoljus)
 • Innerdörrar, dörrhandtag och dörrstängare från lokalen och en närliggande rivningslokal
 • Glaspartier från lokalen
 • Takabsorbenter från lokalen samt närliggande rivningslokal
 • Gipsväggar behölls på plats inom lokalen för att minska avfallet
 • Parkettgolv återbrukades inom lokalen och vissa delar gjordes om till golvsocklar
 • Badrumsklinker, WC-stolar och tvättställ behölls på plats
 • Kökssnickerier återbrukades som förvaringsskåp i kopieringsrum/skrivarrum