Hållbart byggande med gröna lån och klimatkrav

En stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen kommer från byggprocessen. För att ändra på det inleder SABO nu genom Allmännyttans klimatinitiativ ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och kreditinstitutet Kommuninvest.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-04-01

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap.

 Byggprocessen – en klimatbov

 – Det här är ett oerhört viktigt projekt, som förhoppningsvis kan sätta en branschstandard för klimatkrav i byggnation, säger Jonas Högset, chef för fastighets- och boendeenheten på SABO.

Bostadsbolag har hittills främst satsat på att minska sin klimatpåverkan genom att energieffektivisera sina fastigheter – ofta med stor framgång. Men nu behöver sökljuset också riktas mot byggprocessen, som är en stor klimatbov.

– Problemet är att det saknas tillräcklig kunskap för att kunna ställa klimatkrav på byggnation i dag. Vi kan inte förbättra oss om vi inte först reder ut hur vi ska ställa de kraven, säger Jonas Högset.

Lånekriterier för klimateffekter i byggande

Därför inleds nu ett nytt projekt inom Allmännyttans klimatinitiativ, som är ett gemensamt upprop där hittills 164 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt 628 000 lägenheter lovat jobba för en fossilfri allmännytta till 2030.

Tillsammans med två nya klimatpartner startar allmännyttan nu arbetet för att få fram klimatkrav som kan användas på ett smidigt sätt och till en rimlig kostnad.

En samarbetspartner är Kommuninvest, som finansierar en stor del av allmännyttans byggande.

– Vi erbjuder i dag grön finansiering, med något lägre ränta. Men hållbarhetskriterier i kreditgivningen handlar nu mest om energieffektivisering. Vi vill se en utveckling där kriterierna också inkluderar klimateffekter från byggnation, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

I dag är runt sju procent av Kommuninvests krediter så kallade gröna lån, men Björn Bergstrand skulle gärna se att andelen växer.

– Det finns en stor efterfrågan på finansiella produkter som synliggör miljöinvesteringar på kommunal nivå. Vi hoppas därför att vi successivt kan bygga upp kunskap i det här projektet som sedan kan omsättas i nya kriteriekrav för gröna lån, säger han.

Kapital och projekt i grön matchning

Den andra partnern är IVL Svenska Miljöinstitutet, som förra året släppte ett nytt klimatberäkningsverktyg för byggsektorn (BM).

– Det finns mer grönt kapital än gröna projekt. Det blir spännande att se hur IVL här kan bidra till att utveckla vetenskapligt grundade kriterier för grön belåning, så att det blir lättare att matcha ihop pengar med bra gröna projekt, säger Anna Jarnehammar, enhetschef på IVL.

Alla parter gläds åt att projektet nu är igång.

– Vi står inför en brytpunkt för att ställa om samhället till en mer klimatvänlig riktning. Genom det här projektet kan allmännyttan gå före och utveckla marknaden mot mer klimatsmarta lösningar, säger Jonas Högset.

Text: Madeleine Appelgren