Hållbar helhet i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg är ett pionjärprojekt för Riksbyggen. Här ville man skapa ett så ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbart byggprojekt och boende som möjligt. Ansträngningarna lönade sig, utmärkelserna regnar över Viva.
Bostadshus i betong och trä i lummig sluttning. Foto: Riksbyggen
Marit G Engstedt
Publicerat: 2019-11-13

Byggnaden stod färdig 2018 och ligger i en lummig sluttning i Guldheden, väster om Liseberg i Göteborg. Här har innovationer, forskning och smarta idéer samlats för att skapa ett hållbart boende för framtiden.

Några av ingredienserna för att uppnå detta är

  • resurssnålt byggande i klimatsmart betong
  • solcellsanläggning med lagring av energi i begagnade bussbatterier
  • boendepool med elbilar och elcyklar
  • stora, gemensamma sociala ytor
  • billiga enrumslägenheter för ungdomar

Klimatsmart betong

I ett samarbete mellan Rise och Cementa utvecklades ett recept på betong med mindre miljöavtryck och till armering användes skrot och återvunnet material vilket resulterade i betongstommar med 30 % lägre miljöpåverkan av C02 än vid konventionellt byggande.

Plusenergihus

Huset skapar mer elektricitet än vad det gör av med, tack vare bland annat solceller på taket. Överskottsenergin från solcellerna lagras i begagnade bussbatterier från lokaltrafiklinjen som passerar utanför huset.

Husen värms upp av bergvärme och detta producerar kyla som sedan säljs till högskolan Chalmers lokaler, som ligger i närheten. Genom att samla in data från energisystemet i Brf Viva optimerar man energianvändningen och det ger dessutom effekt på stadens energianvändning genom att överproduktion säljs vidare.

Gemensam fordonspark

För de som bor i de 132 lägenheterna finns även mer konkreta resultat av att detta hus har satt miljö och hållbarhet i främsta rummet. Bostadsrättsföreningen erbjuder en hyrpool med fyra elbilar samt elcyklar och lastcyklar. Det finns inga garageplatser att hyra utan man erbjuds denna gemensamma lösning istället, vilket minskar behovet hos de boende att äga egen bil.

Fler och större sociala ytor

Den sociala delen av hållbart och långlivat boende har också varit viktigt. Lägenheterna i sig är ytsnåla och kompakta men de gemensamma ytorna är desto större. Bland annat finns ett orangeri som kan användas för kalas, en gemensamhetslokal med storbilds-TV och kök samt odlingslotter. Gårdens ytor är även utformade med gångstråk som gör det möjligt för de boende att spontant sammanstråla.

En chans för ungdomar

För att få ett mer blandat åldersspann och för att få yngre att komma in på bostadsmarknaden, finns 6 mindre ettor som bara är tillgängliga för unga, så kallade Ungdomsettor. Insatsen för dessa var 95 000 kr och bostadsrättsinnehavarna har fullvärdigt medlemskap i bostadsrättsföreningen och förbinder sig att inte sälja lägenheten för högre pris när de en dag vill flytta vidare.

Förening med stöd från Riksbyggen

Huset Viva drivs som en bostadsrättsförening men Riksbyggen stannar kvar och sköter förvaltningen tillsammans med de boende under en femårsperiod. Riksbyggen hjälper till med avtal för solcellsanläggning, hyrpoolen av fordon och sköter tekniken.

I dagarna är bostadsrättsföreningen i färd med att välja sin egen första styrelse och det finns redan initiativ till en fortsatt hållbar framtid, bland annat har grupper bildats för gemensam odling och delade tjänster bland de boende.

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019 och är utvald som en av tio finalister i till Bopriset som delas ut till minne av formgivaren Josef Frank.

Källor: Rise, Riksbyggen, Göteborg Energi

MGE