Gröna tak – samspel mellan människa och natur

Gröna tak har positiv påverkan på både klimat och miljö. På många håll i världen är gröna tak en etablerad företeelse, och i Sverige ökar efterfrågan för denna nygamla byggteknik stadigt. Forskningsinstitutet RISE har tagit fram en kostnadsfri handbok i konsten att anlägga ett grönt tak.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-05-28

Tänk dig en storstad där stadens tak är klädda med lummig grönska istället för betong. Samtidigt som du tar en lunchpromenad under de svalkande träden vet du att de reducerar luftföroreningar, dämpar buller och isolerar huset du jobbar i.

Isolerar och filtrerar föroreningar

Gröna taktäckningsalternativ är något som under det senaste decenniet blivit mer och mer aktuellt inom byggbranschen och eſterfrågan på taktäckning av typen örtsedum ökar.

Fördelarna med träd och buskar i stadsmiljö är många. De har positiva effekter på dagvattenhantering, de främjar den biologiska mångfalden och träden filtrerar föroreningar när de tar upp regnvatten. Trafikbuller dämpas och det gröna täcket ger en god isolering. Kort sagt – gröna tak bidrar med en mängd ekosystemtjänster.

Regelverk saknas i Sverige

I bland annat Tyskland, Kanada och Schweiz har man infört lagkrav som innebär att en viss andel av alla nyanlagda tak skall utföras som gröna tak (Office of the Chief Building Official, 2013). Men i Sverige saknas ännu ett regelverk för hur gröna tak ska hanteras, bland annat när det gäller brandrisker.

RISE, Research Institutes of Sweden, har tagit fram en vägledning om hur man på bästa sätt bygger gröna tak. Grönatak-handboken är kostnadsfri och finna att ladda ner här intill.

 Fördelar med gröna tak:

  • Effekten av urbana värmeöar i storstadsmiljö minskar
  • Isolerande verkan för inomhusmiljön
  • Positiva effekter på dagvattenhantering
  • Filtrering av föroreningar vid upptag av regnvatten
  • Reduktion av luftföroreningar
  • Främjar den biologiska mångfalden
  • Bullerdämpande
  • Förlängd livslängd på tätskikt

Text: Madeleine Appelgren