Gör verklighet av din energikartläggning

Energikartläggningen klar – check! Men sen då? Här får du som fastighetsägare tips för att gå från föreslagna åtgärder till verklig plan, för att energieffektivisera din byggnad.
Miniräknare, kalkyleringspapper och termostat liggande på skrivbord. Efter att företaget har gjort sin energikartläggning är det dags för åtgärdsplanen, följ stegen i artikeln och kom igång! Foto: Mostphotos
Ulrika Ernström
Publicerat: 2020-02-11

Det är inte ovanligt att ambitiösa energikartläggningar stannar vid råd och förslag som aldrig genomförs. Det behöver inte vara krångligt att förvandla den föreslagna åtgärdslistan till en tydlig åtgärdsplan. Kom igång med att skapa en smartare energianvändning, både för ekonomin och miljön.

Här är de olika stegen du bör ta:

  1. Titta på ditt företags förutsättningar. Det finns en hel del som kan påverka vilka åtgärder som företaget väljer att satsa på. En tillsynsmyndighet kan ha ställt krav som du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till. Se även över vilka resurser som finns för att genomföra åtgärderna, både gällande egen kunnig personal eller finansiella resurser. Har ditt företag redan egna miljö- eller energimål så påverkar det också planen.
  2. Placera åtgärderna i kategorier. Vissa åtgärder är ganska lätta att genomföra, andra knepigare. Försök att placera åtgärdsförslagen i kategorierna nedan – så blir det lättare att prioritera efteråt.

    a)Rutiner och beteenden. Enkla åtgärder som att rutiner ändras kan kosta nära noll men ge mycket tillbaka. En pump som står på i onödan kan vara en sådan lätt sak att åtgärda.

    b)Enkla investeringar. Satsa på mindre investeringsprojekt, som exempelvis att installera värmeåtervinning, utan att bygga om alltför mycket. Då har du lyckats få till en stor energibesparing till en liten kostnad.

    c)Förändringar på systemnivå. Om du som fastighetsägare väljer att satsa på stora investeringar gäller det att tänka igenom vad de kostar – och hur stor besparingen blir. Återbetalningstiden kan bli längre, men på sikt kan energibesparingen löna sig.

    d)Kombination av åtgärder. Om du ska göra större ombyggnader – kontrollera vilka andra förslag som kan behöva finnas på listan. En åtgärd som ensam inte gör så stor nytta kan komma i ett annat läge när den kan samordnas med andra förändringar.

    e)Strategiska energiinvesteringar. Det kan vara svårt att sätta en siffra på åtgärder som leder till fler förbättringar utöver energibesparingen, som till exempel en bättre arbetsmiljö. Då kan de placeras i kategorin strategiska energiinvesteringar. Här kan du också placera mer långsiktiga investeringar, som du kan sätta lägre lönsamhetskrav på.

3. Räkna på åtgärderna. Nu är det dags att räkna på hur lönsamma de olika åtgärderna är. Det finns flera metoder för kostnadsberäkningar, till exempel återbetalningstid (payoff) och livscykelkostnad (LCC). Energimyndigheten har stöd och information om beräkningsmodellerna.

4. Prioritera – och gör planen. När du har analyserat åtgärdsförslagen och räknat på dem kan du lättare prioritera – och sätta dina valda åtgärder på pränt i en åtgärdsplan. Glöm inte att koppla en ansvarig person till varje åtgärd, och beskriv när åtgärden ska vara genomförd och hur resultatet ska följas upp.

Mer information finns i publikationen ”Från energikartläggning till åtgärdsplan” som Energimyndigheten har tagit fram. Den hittar du i anslutning till denna artikel och där finns tips och råd om hur du kan göra verklighet av din energikartläggning.