Gör en ekosystemtjänst i vår

Snart är det dags! Så fort nattfrosten ger med sig går det att gräva, plantera och anlägga i rabatter och bostadsområden. Ekosystemtjänster är naturens sätt att ge oss människor hållbara livsmiljöer och en skönare vardag. Vi har guiden för hur du kan göra naturen en gentjänst.
Vitsippor på en äng, närbild. Foto: Mostphotos
Anna-Klara Aspegren
Publicerat: 2020-04-01

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. I den bebyggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, rena vatten, ta hand om dagvatten, jämna ut höga temperaturer, minska buller och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.

Hållbara områden bygger på grönska

I vår Guide Ekosystemtjänster, sammanställd av Jeanette Green på IVL Svenska miljöinstitutet, får du som fastighetsägare råd och goda exempel på hur du skapar välbehövlig grönska i hela stadsdelar och i bostadsområden. Även du i småhus eller bostadsrättsförening kan dra stor nytta av innehållet i guiden.

Ekosystemtjänster är ett sätt att beskriva nyttan och värdet med naturområden. Genom att se, förstå och värdera de tjänster som våra ekosystem ger, kan den bebyggda miljön bli mer hållbar, hälsosam och attraktiv.

Fakta & fördelar

Vi människor kan förstärka och stötta ekosystemtjänsterna så att de fungerar ännu bättre och får fäste på nya platser. I Guide Ekosystemtjänster får du hela bilden av vad ekosystemtjänster är och vad du som hus- och fastighetsägare kan göra.

Här är några oemotståndliga fakta som lyfts fram i guiden:

  • Det räcker med fem minuter skogspromenad för att sänka människans puls och blodtryck.
  • Studier visar att barn som går på förskolor med gröna utegårdar har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar.
  • Hela 90 procent av den C-vitamin som människan äter och lever av kommer från grödor som är beroende av insektspollinering.
  • Humlor, bin och blomflugor har tillsammans en nyckelroll för större, jämnare skördar med bättre kvalitet för äpplen, jordgubbar och oljeväxter.
  • I jämförelse mellan enbart asfalterade ytor och asfalterade ytor med träd så rinner drygt 60 procent mindre regnvatten av från asfalterade ytor med träd.

Läs Guide Ekosystemtjänster som du hittar här nedan och se filmerna under externa länkar.