Gå mot grönt med lim och fog

Xylen, hexan, isocyanat, polyvinylacetat, etylhexaylakrylat, fenolresorchinolformaldehyd…. tycker du att det låter krångligt? Det är du inte ensam om! Att jobba hållbart med lim och fog kräver medvetenhet och kunskap. Här får du råd om hur du ska göra.
I en typisk svensk innemiljö, kan det finns omkring 500 olika organiska ämnen bara från byggmaterial - bland annat lim- och fogprodukter.  Foto: Pixabay
Madeleine Appelgren, Anna-Klara Aspegren
Publicerat: 2019-06-04
Olika kemikalier i byggmaterial kan påverka innemiljö och hälsa. Foto: Pixabay.

Kemikalieinspektionen genomförde 2015 en kartläggning av byggprodukter avsedda för inomhusbruk, där det visade sig att kategorierna ”Lim och fogar” respektive ”Färger” innehöll störst mängd farliga ämnen.  I en typisk svensk innemiljö finns omkring 6000 organiska ämnen och ungefär 500 av dem kommer från byggprodukter.

I en byggd miljö utsätts vi alltså för en kemisk ”cocktail” av olika ämnen, som ibland är svårnedbrytbara. Ingen vet exakt de långsiktiga konsekvenserna av att bygga in den här typen av farliga ämnen, men samband med astma, allergier och luftvägsproblem har kunnat påvisas. 

Däremot finns ännu få studier som gäller till exempel hormonpåverkan och cancer som kan relateras till inomhusmiljö. Så kemikalier i byggvaror inte bara låter krångliga – det ÄR också krångligt att överblicka dem och de konsekvenser de kan ge i det långa loppet.

Lämna till miljöstation

I lim kan det alltså finns kemikalier där vi inte känner till vilken miljö- och hälsopåverkan de har på sikt. Att limma gör det också svårare att återvinna och återanvända byggmaterial.  När de hoplimmade materialen slutligen hamnar i avfallshanteringen så sprids kemikalierna vidare i miljön. Därför kan det vara bättre att spika eller skruva ihop material när det är möjligt.

Släng aldrig lim- och fogprodukter med det vanligt hushållsavfallet eller i avloppet, utan lämna till miljöstation eller återvinningscentral.

Vem kan svara på frågor om lim och fog?

Är limmet jag använder miljöbedömt? BASTA och Svanen kan ge svar. Foto: Proflowers.

Som köpare har du rätt att i butiken få information om det du köper. Välj i möjligaste mån produkter som är miljöbedömda genom exempelvis BASTA. Det är ett system där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar produkter som klarar systemets krav på kemiskt innehåll med farliga egenskaper. BASTA omfattar drygt 150 000 miljövärderade artiklar och är gratis att söka i.

Även miljömärkningen Svanen erbjuder fri sökning bland ca 20 000 miljömärkta varor och tjänster och där hittar du också lim- och fogprodukter. 

Återförsäljare ska se till att märkning på förpackningarna är rätt och på svenska. För många kemiska produkter finns säkerhetsdatablad som vänder sig till den som hantverkare. Säkerhetsdatablad ska överlämnas senast vid den första leveransen av produkten och beskriver hur produkten ska hanteras på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt.

Limma och foga med förnuft

  • Välj i första hand miljöbedömda produkter.
  • Använd inte mer än vad som behövs.
  • Lämna allt överblivet material till miljöstation, även kasserade penslar och tömda förpackningar.
  • Följ föreskrifterna vid användning och använd vid behov rekommenderad skyddsutrustning.

Text: Madeleine Appelgren, Anna-Klara Aspegren