Fyra tips på hur du kan maxa din värmepumpssatsning

Värmepump = klimatsmart och ekonomiskt? Att ersätta fjärrvärme och fjärrkyla med en värmepumpsanläggning kan vara en god idé, men det finns flera saker att se upp med. Här får du fyra tips på hur din värmepumpsinstallation kan göra gott för både plånbok och miljö.
Värmepumpsanläggning med blå och röda detaljer. COP, rörlängd, köldmedium och energimix är fyra saker att hålla koll på för att maxa din värmepumpsanläggning. Foto: Pixabay
Ulrika Ernström
Publicerat: 2020-08-20

Funderar du på att slopa lösningen med fjärrvärme och fjärrkyla i din fastighet, och istället installera en värmepumpsanläggning? Då finns det en hel del att tänka på. Några tips på vägen finns att få från ett forskningsfinansierat E2B2-projekt, som har granskat hur stor den inbyggda klimatpåverkan är från en större värmepumpsanläggning. Forskarna utgick från en anläggning på KTH:s campusområde, där fastighetsägaren tidigare hade haft just fjärrvärme och fjärrkyla.

Rapporten ger en bra fingervisning om vad som är viktigt att tänka på för att minska miljöpåverkan och kostnader när en värmepumpsanläggning installeras. Här är fyra konkreta tips:

  1. Maxa effektiviteten! Det viktigaste ut miljösynpunkt är att kylmaskiner och värmepumpar har högsta möjliga effektivitet (COP). Satsa på att skapa så stabila driftsförhållanden som möjligt, exempelvis genom att se till att det är stadiga temperaturnivåer på den varma/kalla sidan på en värmepump eller kylmaskin. Anläggningens effektivitet har stor betydelse för energianvändningen under driftsfasen – och det är just driften som står för den klart största delen av anläggningens totala miljöpåverkan under dess livscykel.
  2. Håll nere längden på rören. Att satsa på en så kompakt kyl/värmepumpsanläggning som möjligt är en bra idé, både för klimatet och ekonomin. Rörsystemet står nämligen för en stor del av den inbyggda klimatpåverkan i anläggningen.
  3. Undvik köldmedieläckage. Köldmedieläckage har en rejäl klimatpåverkan. Forskarnas uppmaning är därför att minska köldmedieläckaget så gott det går, och använda ett köldmedium med så låg klimatpåverkan som möjligt.
  4. Fundera på energimixen. Olika energimixer, och hur olika energislag värderas, har betydelse för vilket klimatavtryck en värmepumpsanläggning ger. Enligt forskarna är det bäst ur miljösynpunkt att använda medelproduktionsmixer, det vill säga en blandning av flera olika energikällor, om man satsar på en värmepumpsanläggning.

En sak står klar: det är energianvändningen när den nya anläggningen är i drift som har störst betydelse för hur bra satsningen är för miljön. Anläggningens inbyggda klimatpåverkan, till exempel från tillverkningen, transporter och hur råvarorna tas fram, är nämligen liten jämfört med klimatpåverkan från driftskedet – och den inbyggda klimatpåverkan är enligt forskarna ”återbetald” efter två år.