Fullt fokus på energi gav nytt liv till 100-årigt gjuteri

Energimyndigheten i Eskilstuna behövde nya lokaler och tillsammans med fastighetsbolaget Ladingen skapades ett kontor utöver det vanliga. Energibesparande lösningar och fastighetsägarens lyhördhet för hyresgästens krav, kunskaper och behov gav ett helgjutet resultat.
Kontorslandskap i gammal industribyggnad med högt i tak och modern inredning. Ljuset och de bevarade detaljerna från det gamla gjuteriet är saker som gör att Energimyndighetens kontor i Eskilstuna uppskattas av sina anställda. Foto: Energimyndigheten
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-04-27

För många Eskilstunabor är Bröderna Söderbergs metallgjuteri från 1917 en välbekant byggnad. Den gamla tegelbyggnaden stod visserligen oanvänd under en längre tid och fasaden var helt klädd med vildvin. Förbipasserande kunde följa årstiderna i vildvinets färgförändrande lövverk. Fastighetsföretaget Ladingen såg inte bara färgprakten utan även en potential i byggnaden och själva området, Väster, inte långt från Eskilstuna tågstation och köpte därför fastigheten 2015. Kort därpå fick de en förfrågan om de hade något objekt som kunde lämpa sig för Energimyndighetens kommande kontor. Myndigheten skulle ändra sitt sätt att arbeta och den nya lokalen skulle anpassas till ytor för mer samarbeten mellan anställda såväl som utomstående aktörer.

Sanering och renovering

På en vecka kom Ladingen fram med ett förslag på ett modernt kontor som kunde passa för Energimyndighetens aktivitetsbaserade arbetsplats.

Anders Olofsson, fastighetsföretaget Ladingen

- De trodde på vår idé trots att det redan fanns inneboende i form av duvor, vildvin som klättrade på innerväggarna och träd som växte från taket på det övergivna gjuteriet, berättar Anders Olofsson, en av sönerna i det familjeägda fastighetsbolaget Ladingen.

Kontrakt skrevs och en omfattande sanering och renovering påbörjades i augusti 2016. 10 000 ton sand gick åt för att blästra bort sot på väggarna och fem centimeter av golvytan frästes bort. På andra håll bilades bottenplattan bort och gjöts på nytt.

Extra höga energikrav

Eftersom det var Energimyndigheten som skulle flytta in ställdes extra höga krav på energibesparing i det färdiga objektet. Isolering och uppvärmning var en stor fråga för denna tegelfastighet och kraven skulle inte bara klara av, utan vara bättre än Boverkets byggregler, BBR. Anders Olofsson säger att de lärde sig ett och annat från myndighetens experter på energifrågor. Till exempel var en lärdom att lägger man på mer än 400 mm takisolering ger det marginellt bättre effekt, då kostar det mer än man sparar på minskad energianvändning. Samma sak gäller tilläggsisoleringen på tegelfasaden; mer än 8 cm isolering ger inte mer önskad effekt utan kostar bara mer.
- Energimyndigheten har många referenser där de vet var gränsen går för vad det kostar och vad som är lönsamt. Det har vi lärt oss mycket av, säger Anders Olofsson.

- Energimyndigheten vet var gränsen går för vad som är lönsamt. Det har vi lärt oss mycket av.

Anders Olofsson, Ladingen

Sensorer gör stor skillnad

Andra energibesparande åtgärder i renoveringen gällde sensor- och närvarostyrd ventilation, värme och belysning. Mätvärden från don visar hur många som sitter i ett rum då koldioxiden och temperaturen förändras och det reglerar på så vis värme och ventilation. Det gör att man utnyttjar lokalen effektivt. Närvaroreglering kan göra stor skillnad, säger Anders Olofsson, då man kan flytta runt luft och värme där det behövs för stunden. Samma sak gäller sensorstyrda lampor som tänds i zoner när man går och minskas till 10 % av sin styrka efter ett visst antal minuter, om ingen är där.

Innovationer testas

Dessa närvarostyrda don är exempel på innovationer som Energimyndigheten hade med på sin kravspecifikation att installera vid renoveringen. Verksamhetsutvecklare Katarina Bruno på Energimyndigheten berättar att myndigheten stödjer forskning och affärsutveckling av teknik och produkter som kan gynna energibesparing.

Katarina Bruno, Energimyndigheten

- Det är produkter som behöver testas för att kunna bli färdiga för marknaden, säger hon och berättar att de även utvärderar en tunn film på vissa fönster, som skyddar mot solvärme så att man inte behöver kyla ner lokalerna och en dusch i källarens gym som återanvänder och renar duschvatten i ett slutet system.

För fastighetsägaren Ladingen var detta investeringar som de inte tog kostnaderna för eftersom det var så specifika krav från hyresgästen. Men andra, som tilläggsisoleringen, investerade Ladingen i fullt ut eftersom det gynnar dem och den här fastigheten på lång sikt.

Bra med flera kaffestationer

Långsiktigheten syns också i att det finns tre entréer till fastigheten och möjlighet till personalkök på flera ställen i byggnaden. Energimyndigheten ville från början bara ha ett kök med kaffestation för att samla alla medarbetare vid samma vattenhål. Anders Olofsson poängterar att det är viktigt att vara lyhörd för sina hyresgästers önskemål men här avrådde han från bara en samlingspunkt. Det skulle bli för stort avstånd för vissa och ett kaffeskvimpande på textilgolven, som hade varit svåra att underhålla. De tre entréerna och köken gör att fastigheten kan byggas om till tre hyresgäster om Energimyndigheten en dag väljer att flytta.

Det finns möjlighet att arbeta utomhus omgiven av en biologisk mångfald av växter och insekter. Foto: Energimyndigheten

Fantastiskt ljus

Hyreskontraktet är påskrivet för sex år och att Energimyndigheten skulle flytta ut redan efter den tiden är nog inte troligt. Katarina Bruno berättar att de har haft en medarbetarundersökning där det framkom att de som arbetar i huset verkligen uppskattar lokalerna. De innehåller både storslagna rum med extrem takhöjd, mer intima arbetsmiljöer och en innergård med växter som lockar till sig bin och insekter och som värnar om en biologisk mångfald och där medarbetarna kan sitta och arbeta.
- Min personliga synpunkt är att det är en spännande byggnad och arbetsmiljö. Ljuset är fantastiskt och speglar sig i olika material och detaljer som fastighetsägaren har valt att behålla som traversdelar, tegelväggar och putskakor, gamla pluggar och spik och en kassaskåpsdörr.

Återbruk och miljöcertifierade material

Dessa återbrukade detaljer återspeglar också Energimyndighetens eget beslut att ta till vara och återbruka den lösa inredningen från sitt förra kontor. Deras kontorsmöbler följde med och återanvändes och andra möbler kläddes om för att passa in i den nya miljön.
- Det var en del i vårt hållbarhetsperspektiv, säger Katarina Bruno, och berättar att mattor och trägolv är av miljöcertifierat material och den stora gradängen på ”kunskapstorget”, där man håller samlingar och seminarium, är gjord av kubbar av gallringsvirke från mindre skogsägare.

Gradäng för seminarieåhörare, gjord av spillvirke från trädgallring. Foto: Energimyndigheten

Prisregn

Det 5 610 kvadratmeter stora kontoret har tack vare fastighetsägaren och Energimyndighetens kunskaper och engagemang blivit lokaler utöver det vanliga och har blivit utsett till både Årets kontor 2019 och byggnaden prisades med Sörmlands Arkitekter Årliga arkitekturpris 2018. Enligt Anders Olofsson var det värt ansträngningarna.
- Hur tufft det än var mitt i projektet är det en kick att se personalens wow-känsla när vi öppnade upp dörrarna för dem och de kom in alla, då, 350 stycken. De flyttade in 2017, hundra år efter den första hyresgästen!
- Vårt driv i Ladingen, fortsätter han, är att skapa, ge något ett nytt liv och att lyfta området. Bieffekten har visat sig i grannfastigheterna runt om. De har asfalterat och snyggat till på sin framsida och putsat om fasaden. Det här var ett eftersatt område men det vi har gjort smittar av sig och vi har påverkat andra, det är roligt.

 

  • Var lyhörd för hyresgästens önskemål under projektets gång och var beredd på förändringar. Ha löpande kontrakt och möten med entreprenörer och skapa ett bra arbetsklimat där alla hjälper varandra oavsett yrkesgrupp. Mitt i detta projekt bytte Energimyndigheten inredningsarkitekt vilket orsakade tidsfördröjning och ändrade planer.

-Om ritningar bara finns på papper och inget är byggt än säger vi inte nej. Det kostar mer i konsultarvode men resulterar i en nöjd kund.

  • Våga välja bra och hållbara material och lägg krut på personalrum och kök. De platserna tar alla del av på en arbetsplats och gynnar gemene man.
  • Bedöm vad som är lönsamma och effektiva åtgärder vid renovering, till exempel med isolering.
  • Tänk över LED-belysningens livscykel och investera i bättre armaturer som håller längre. En förbrukad LED-armatur innebär att hela måste slängas, det går inte att bara byta glödlampa. Med hjälp av bra sensorstyrning kan man dimra ner och därmed öka livslängden.

 MGE

Fakta

Vad: Energimyndighetens kontor, konvertering från övergivet gjuteri till kontor
Var: Eskilstuna
Fastighetsägare och förvaltare: Ladingen
Storlek: 5610 kvm
Byggår: 1917, till Bröderna Anderssons Metallgjuteri
Inköpt år: 2015 för 4 miljoner kronor
Konvertering till kontor och inflyttning: 2017
Investerad summa: cirka 100 miljoner
Energiprestanda: 65 kWh/m2 (krav för nyuppförd byggnad i C-klass är 70 kWh/m2)
Energiklass: C