Hur väl känner du ditt FTX-aggregat?

Tillhör du dem som har ett FTX-system installerat i din villa eller bostadsrätt? Grattis, för FTX är kända för sin höga effektivitet då du kan spara upp till 80 % av den utgående värmen. Men de kräver ett visst underhåll och kunskap för att inte orsaka problem. Här får du hjälp att hålla koll!
Publicerat: 2019-03-15

Att lämna in sin bil på service är inget konstigt. Komplicerad teknik behöver både kontroller och byten av delar för att fungera optimalt. Ett FTX-aggregat är också ett system som behöver viss skötsel för att fungera så effektivt som möjligt. Dess effektivitet påverkar din luftkvalitet, din inomhuskomfort och din ekonomi. Det påverkar också fukthalten i ditt hem och om du inte ser upp kan detta leda till fuktskador.

Husägarens eget ansvar

Många villaägare får sitt FTX-system installerat i samband med en nybyggnation och samtidigt görs en obligatorisk OVK-kontroll (Obligatorisk ventilationskontroll) av certifierad personal. Sedan lämnas man som husägare lite åt sitt öde och det är ditt eget ansvar att ha koll på att systemet fortsätter fungera som det ska.

För många villaägare stannar energieffektiviseringsresan här på grund av att informationen inte alltid är tillräcklig, vissa läser den inte och andra förstår den helt enkelt inte. Resultatet kan bli att man efter ett tag sitter med ett system med felaktig balans i luftflöden och i värsta fall undermålig ventilation och fuktskador på klimatskalet.

För bostadsrätter ser det lite annorlunda ut då det finns lagkrav på att man regelbundet måste kontrollerar sitt system med hjälp av en OVK-certifierad person.

Lär känna ditt system

Ett korrekt balanserat system betyder i detta sammanhang att man genererar ett visst undertryck som både skapar en god ventilation och samtidigt återvinner värme utan att skapa så kallad fuktkonvektion. Fuktkonvektion betyder att varm fuktig luft tränger ut i klimatskalet där den vintertid kan kondenseras och då ge upphov till fuktskador på isolering och andra material.

De som bör ha bäst koll på FTX-systemet är tillverkare, installatörer och driftspersonal men även den enskilda husägaren eller bostadsrättsföreningen är betjänt av att lära känna och förstå sitt system. Speciellt gäller detta småhusägaren som vanligen själv är ”driftspersonal” och där det inte finns något krav på återkommande kontroller efter den första OVK:n.

Viktigt med säker styrning

På RISE Research Institutes of Sweden har man forskat kring behovsstyrd ventilation under en längre tid. Under våren 2018 avslutades E2B2-projektet ”Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus”.

Under hösten 2018 startades projektet ”Styrning av FTX för fuktsäkra bostäder” där man forskar kring hur man kan styra fläktar och eventuell rotor i systemet för att på bästa sätt undvika för hög luftfuktighet och fuktkonvektion. Man undersöker hur man säkerställer rätt flödesbalans och undertryck i olika typer av byggnader.

Svein Ruud är senior expert och projektledare för det nya RISE-projektet och berättar:

– En roterande värmeväxlare är effektiv men kan ibland återföra för mycket fukt.
Har man inte en styrning som håller koll på detta kan den generera fuktskador. Detta enligt skadeutredningar som kommit RISE till kännedom. Men med en bra styrning kan man även ha nytta av rotorns fuktåtervinnande egenskaper, detta då vi ofta har alldeles för torr luft i våra bostäder vintertid.

Text: Ulrica Örnemar