Fönsterrenovering med flera vinster

Gamla fönster är ofta energitjuvar, men det behöver inte betyda att de måste bytas ut. Fastighetsbolaget Sigismund valde att renovera originalfönstren i en historisk byggnad, och fick ner energiförbrukningen samtidigt som bolaget fångade in viktiga hållbarhets- och skönhetsvärden.
En äldre gulputsad fastighet med fönster som just renoveras. Genom att bevara och renovera originalfönstren sänkte Fastighetsbolaget Sigismund energikostnaderna och ökade husets marknadsvärde. Foto: Fastighetsbolaget Sigismund
Ulrika Ernström
Publicerat: 2020-11-03

I år fyller den 100 år, den gulputsade fastigheten i centrala Kristinehamn som en gång byggdes för att husera en hantverksskola för synskadade. Idag håller en musikskola och ett studieförbund till i lokalerna, och en våning är vigd åt administrativ verksamhet. Det är ett vackert hus med många detaljer bevarade, och en takhöjd som på sina ställen är sex meter.

Men en gammal byggnad är sällan energieffektiv, så när fastighetsägaren Sigismund planerade för energiåtgärder sattes de många spröjsade originalfönstren under lupp. Mycket värme försvann från fönstren, och bolaget övervägde noga de alternativ som fanns. Enligt Magnus Furugård, vd på det familjeägda fastighetsbolaget, visade det sig att vinsterna med att bevara fönstren var många, och bolaget valde därför att satsa på en renovering istället för att byta ut fönstren.

Ökade marknadsvärdet

Magnus Furugård, vd på Fastighetsbolaget Sigismund

– Vi såg att vi kunde få ner energiförbrukningen samtidigt som vi bevarade viktiga skönhetsvärden som ger fastigheten ett ännu bättre marknadsvärde. Hållbarhetsaspekten var också viktig. Vi ville hellre laga och återvinna än att slänga något på tippen, och fönstren var i gott skick med få ställen som hade dåligt trä. Dessutom hittade vi en möjlighet att jobba med en lokal leverantör som fanns på orten, vilket också är en viktig aspekt för oss, säger han.

Under knappt fyra månader renoverades fönstren i omgångar, och för att undvika att störa hyresgästerna gjordes så mycket som möjligt över sommaren. Träramarna tätades och ytterglasen i de gamla tvåglasfönstren fick vara kvar, men innerglasen byttes ut mot mer energieffektiva energiglas.

– Det gjorde att vi kunde behålla fönstrens skönhetsvärden, samtidigt som vi kunde få ner energivärdena, säger Magnus Furugård.

Lönsam satsning

Ekonomin då? Eftersom fönsterrenoveringen avslutades hösten 2020 finns inga siffror klara, men Magnus Furugård beskriver satsningen som en ”klart lönsam satsning som bara blir bättre över tid”.

När fönstren renoverades ersattes innerfönstren med energiglas som gav bättre energivärde. Foto: Fastighetsbolaget Sigismund

– Visst hade vi kunnat få ner energiförbrukningen ytterligare om vi hade bytt till tre- eller fyrglasfönster, men det är en stor kostnad att byta fönster också – särskilt i vårt fall när det inte handlar om standardmått, säger han.

Fastighetsbolaget uppskattar att fönsterrenoveringen kommer ge en årlig avkastning på 3,6 procent genom lägre värmeförbrukning. Med hjälp av andra effektiviseringar – som att varmbona vinden och se över dörrar och radiatorer – räknar företaget med sänkta uppvärmningskostnader på ytterligare 20 procent.

– Sammantaget får vi en utmärkt ekonomi i detta – men det är bara en av många pusselbitar. Om vi ser till helheten så höjer vi värdet på byggnaden genom att vi har bättre ekonomi, är bättre rustade och har bevarat estetiska värden som gör den mer tilltalande, säger han.

Fler fastighetsägare vill bevara husets kvaliteter

Magnus Furugård uppfattar att det finns en ökande trend bland fastighetsägare när det gäller att bevara kontra att tänka nytt.

– Jag tycker att hållbarhetsperspektivet har blivit mer tydligt, även när det gäller kulturell hållbarhet. I samhället finns en stark signal om att man vill se vackra hus. Jag ser en tilltagande trend hos fastighetsbolag att vilja ta vara på husens kvaliteter. Så var det inte för några årtionden sedan, då tänkte många mer kortsiktigt, säger han.

Utgå inte automatiskt från att gamla fönster med dåliga energivärden måste bytas ut.

Magnus Furugård, vd på Fastighetsbolaget Sigismund

Hans främsta tips till fastighetsägare som funderar på fönsteråtgärder är att titta på helheten.

– Det är viktigt att se med öppna ögon på möjligheten att återanvända fönster, ur ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett hållbarhets- och skönhetsperspektiv. Ta den svängen i tanken, och utgå inte automatiskt från att gamla fönster med dåliga energivärden måste bytas ut.

 

Tre tips vid fönsterrenovering

Magnus Furugård tipsar om vad du som fastighetsägare kan tänka på när du överväger att renovera fönster istället för att byta.

  • Ta hjälp att undersöka skicket på fönstren. Är det exempelvis mycket dåligt trä i ramarna, eller är det relativt lite trä som behöver bytas ut?
  • Undersök om investeringen är lönsam, och vilka sänkta energikostnader som du kan få. Men se också till helheten – finns viktiga hållbarhets- eller skönhetsaspekter att väga in? Finns andra energieffektiviseringar som kan komplettera fönsterrenoveringen?
  • Se till att processen blir effektiv. Försök störa hyresgästerna så lite som möjligt, byt fönstren i omgångar och vid en tidpunkt som är lämplig.

Fakta om satsning på fönsterrenovering

Fastighetsbolag: Sigismund, ett familjeägt fastighetsbolag med tre fastigheter i Kristinehamn, samt några fastigheter i Polen.
Fastighetens läge: Spelmansgatan i centrala Kristinehamn
Byggår: 1920
Yta: Cirka 2000 kvadratmeter
Åtgärden: Renovering av fastighetens samtliga originalfönster, för att förbättra energieffektiviteten och bevara estetiska värden
Energifakta: En uppskattad årlig avkastning på satsningen på 3,6 procent, genom lägre värmeförbrukning. Ytterligare effektiviseringar, som att se över flöden, varmboning av vind, översyn av dörrar och radiatorer, beräknas ge sänkta uppvärmningskostnader med ytterligare 20 procent.