Fönster i fokus 30 maj

Ljusinsläpp, värmeisolering, estetiska värden och hållbarhet – när det kommer till fönster finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till. Torsdag 30 maj firas Fönsterrenoveringens dag – ett bra tillfälle att skänka husets fönster lite extra omtanke!
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-05-03

Fönstren är husets själ brukar det heta. Och visst är det så att fönstrens utformning är centralt för den estetiska upplevelsen av ett hus, både från utsidan och för dem som bor i huset.  Fönstren är också en viktig del av husets klimatskal; drag och kallras kan påverka både komfort och värmeekonomi.

Torsdagen 30 maj står fönstren i fokus med Fönsterrenoveringens dag som arrangeras i samarbete mellan Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet. Under Fönsterrenoveringens dag ordnas en rad aktiviteter över hela landet med allt från workshops och kurser till rådgivning, demonstrationer, utställningar och stadsvandringar.

 Information om aktiviteter kommer att finnas i lokal press och på sociala medier, bland annat Instagram under #fönsterrenoveringensdag

Därför ska du renovera dina fönster - checklista i 10 punkter:

  1. Livslängden. Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.
  2. Skönhet. Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.
  3. Privatekonomi. Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.
  4. Värdeutvecklingen. Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.
  5. Samhällsutvecklingen. Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.
  6. Miljön. Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
  7. Inomhusklimatet. I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.
  8. Materialen. Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.
  9. Kulturhistorien. Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.
  10. Hälsan. Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet. 

Källa: Fönsterenoveringens Dag