Fönster – väl värda att underhålla

Sommaren är den tid på året då många av oss ser till att underhålla och förbättra hemma och på landet. Och varför inte ge fönstren en extra översyn i sommar? Se filmen med Gösta Ulvfot, byggnadsvårdare med över 50 års erfarenhet av fönsterrenovering.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-06-05

Fönster har många viktiga uppgifter. Förutom att släppa in ljus, är de också en viktig del av det som på fackspråk kallas klimatskärmen – det vill säga de delar av huset som gränsar mot utsidan. Fönster ska klara fukt, blåst och temperaturväxlingar på ett sätt som gör det trivsamt inomhus och dessutom håller nere energianvändningen. Dessutom bidrar fönstren i hög grad till husets ”själ” – gamla hus som får sina originalfönster utbytta mot nya i en annan stil förlorar ofta mycket av sin charm.  Med ett löpande underhåll av fönstren behåller man både stilen på fastigheten och spar dessutom på resurserna.

Vi åkte till Roslagens Båt & Byggnadsvård för att prata fönster med Gösta Ulvfot, byggnadsvårdare med över 50 års erfarenhet av fönsterrenovering.  Se filmen med Gösta här ovan.

Gammalt hus med fina fönster

Därför ska du renovera dina fönster – checklista i 10 punkter:

  1. Livslängden. Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.
  2. Skönhet. Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.
  3. Privatekonomi. Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.
  4. Värdeutvecklingen. Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.
  5. Samhällsutvecklingen. Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.
  6. Miljön. Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
  7. Inomhusklimatet. I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.
  8. Materialen. Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.
  9. Kulturhistorien. Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.
  10. Hälsan. Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet. 

Källa: Fönsterrenoveringens Dag

Text: Madeleine Appelgren