Fastighetsägare: Kopiera mera!

Fastighetsägare borde ta rygg på varandra för att förbättra den egna sektorns klimatarbete. Det är nätverket BeBos uppmaning till dem. Att samverka, använda sin energideklaration och att ta efter andras goda exempel är några idéer som dryftas i en ny rapport.
Flerbostadshus från 60-talet med gröna balkonger. Kopparstaden AB i Falun har arbetat med miljöfrågor sedan 1990-talet. 2010 stängdes sista oljepannan av och numera använder de miljövänlig fjärrvärme samt är självförsörjande på fastighetsel via två egna vindkraftverk. Foto: Kopparstaden
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-06-04

I rapporten Energistrategier för flerbostadsägare intervjuas ett antal små och stora fastighetsbolag om deras energiarbete i det egna beståndet. Stångåstaden, Uppsalahem, Helsingborgshem, Vallonbygden och Kopparstaden är de bolag som är med. I intervjuerna, som presenteras av BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, delar bolagen med sig av erfarenheter och strategier som andra fastighetsägare kan ta till sig av och gärna kopiera. 

Nätverka mer

Ett av råden är nyttan av att ingå i ett nätverk som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan olika fastighetsbolag. Exempel på sådana är BeBo, Belok (för fastighetsägare med lokaler) och lokala nätverk på orten eller i regionen. Ytterligare ett nätverk är Allmännyttans klimatinitiativ, läs mer i faktarutan. Det är ett gemensamt upprop som beskrivs som ett kraftfullt verktyg för att fastighetsägare tillsammans tar ansvar för klimatarbetet. Hittills har 178 bostadsföretag signerat initiativet, kan ditt fastighetsbolag bli nästa?

Utnyttja energideklarationen

Förutom att samverka mer uppmanas fastighetsägare även att använda sin energideklaration i större utsträckning. Se till att utnyttja de energiförbättrande åtgärder som föreslås i deklarationen som verktyg för att gå vidare i det egna företagets energiarbete. Med hjälp av deklarationen finns stor potential att framgångsrikt nå bolagets energimål.

Ytterligare tips och råd

 • Ha tydliga mål och förankra dem. Se till att ha ägardirektiv med tydliga energimål och formuleringar. Förankra sedan energimålen så att alla medarbetare inom den egna organisationen förstår dem och arbetar mot samma mål.
 • Delta i projekt. Medverka i utvecklingsprojekt och samarbeta med universitet och högskolor. Det ger tid, resurser och möjlighet för fastighetsbolaget att ligga i framkant och prova nya lösningar.
 • Digitalisera. Automatisera fastighetens mätutrustning, det kan förenkla energiuppföljningen och bidra till att avvikelser i energianvändningen upptäcks snabbare. Dessutom kan det öka möjligheter för bolaget att styra installationer och apparater i förhållande till optimala energitaxor. 
 • Måna om hyresgästen. Kommunicera ett projekt tydligt till hyresgästerna så är det mer sannolikt att de accepterar nya tekniska lösningar. Testa eventuellt lösningen på det egna kontoret och utvärdera innan den installeras hos kunden.
 • Använd förnybar energi. Investera i förnybar energi som vind- och solenergi eller köp miljömärkt el med ursprungsgarantier.

Fler goda exempel

I vårt arkiv här på ICHB finns många goda exempel på hur andra fastighetsägare har energieffektiviserat, använt sig av god boendedialog, ingått i forskningsprojekt och installerat solenergisystem i sina fastigheter. Se länkar till artiklarna här intill.

MGE

Fakta Allmännyttans klimatinitiativ

 • Ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser i flerbostadshussektorn. 
 • Drivs av branschorganisationen Sveriges Allmännytta. 
 • 178 bostadsföretag har signerat initiativet, med sammanlagt 686 000 lägenheter (juni 2020).
 • Skapar samhörighet och möjliggör nätverkande mellan fastighetsbolag.
 • Skapar ett grupptryck när många aktörer driver på i samma riktning. 
 • Grupptrycket kan bidra till att företag ökar sin ambitionsnivå, antingen för att andra gör det eller för att det finns en vilja att gå före. 

Källa: Energistrategier för flerbostadsägare