Fastighetsägare - så fixar ni laddplatser!

Nytt EU-direktiv och hög efterfrågan gör att fastighetsägare bör tänka på att installera laddningsenheter vid sina byggnader. Som fastighetsägare hjälper du till med klimatarbetet och ger service till dina hyresgäster. Här har vi samlat råd från experter om hur du fixar laddplatser. Häng med!
Hand som sätter in ett laddmunstycke i en elbil. Du som är fastighetsägare kan hjälpa till med klimatarbetet och ge service till dina kunder genom att installera laddenheter vid din fastighet. Foto: Mostphotos
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-03-13

Steg 1 Undersök intresse och förutsättningar

 • Kartlägg intresset i fastigheten, det finns enkätmallar att ladda ner på länkade hemsidor här intill. Tänk långsiktigt; intresset kan komma att öka, så förbered för fler platser.
 • Ta hjälp av elektriker för att lokalisera elcentralen, kontrollera fastighetens totala effektuttag och säkerställ att elnätet klarar ytterligare belastning. Detta kan även en laddutrustningsleverantör göra, se nästa punkt.
 • Kontakta flera leverantörer av laddutrustning och begär in offerter, offertmall finns på länkade hemsidor. Leverantörerna ska vara godkända för F-skatt, registrerade hos Elsäkerhetsverket och ha referenser från tidigare uppdrag.
 • Be om offert för totalentreprenad så att samma leverantör ansvarar för utrustning, montering, ledningsdragning och installation.

Steg 2 Välj typ av laddutrustning

 • Planera för placering och antal. Samla laddplatser nära elcentralen. Informera hyresgästerna om eventuella omplaceringar och att laddningsbara bilar kan komma att dela på p-platser.
 • Välj laddbox, ofta på vägg inomhus i ett garage, eller laddstolpe, fristående på mark. Laddstolpe kan kosta mer, med grävarbete, kabeldragning och asfaltläggning.
 • Välj SE-märkt elkontaktdon; typ 2 är EU-standard och rekommenderas för att få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.
 • Bestäm styrutrustning till era enheter; personskyddsbrytare och belastningsvakt motverkar effekttoppar.
 • Bestäm om det behövs påkörningsskydd och belysning och om platsen ska anpassas för rörelsehinder(plats för rullstol, lågt placerat uttag, inga kantstenar).
 • Bestäm debiteringsmodell, förslag finns på Fastighetsägarnas hemsida. 
 • Utomstående operatör kan även stå för debiteringen och särskilja den från fastighetsägarens ekonomi.

Steg 3 Utvärdera offerter

 • Jämför offerterna som har kommit in och välj leverantör. Det är lättare att jämföra om ni använt samma mall till alla offerter.

Steg 4 Beställ laddutrustning och arbete

 • Teckna avtal för vald laddutrustning inklusive eventuell drift, underhåll och kringutrustning med en leverantör.

Steg 5 Följ leverantörens arbete

 • Beställ ledningsdragning och anslutning till elnätet av elnätsbolaget.
 • Teckna eventuellt el-abonnemang för installationen och helst från förnyelsebara källor.
 • Leverantören sköter montering, installation, driftsättning och slutbesiktning.
 • Ha en plan för underhåll och service, det ökar livslängden. Det går även att teckna serviceavtal med installerande leverantör.
 • Marknadsför erbjudandet till hyresgästerna, skylta så att platserna lätt hittas och dela gärna med dig till andra fastighetsägare om dina erfarenheter.

Steg 6 Ansök om ekonomiskt stöd

 • På Naturvårdsverkets hemsida kan företag söka investeringsstöd för laddstationerna. Bidraget ges som ett engångsbelopp med 50 procent av investeringskostnaderna. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida, se länk här intill.

Källa: Energi- och klimatrådgivningen, Fastighetsägarna, Mats Bjälkholm på Energikontor Väst

MGE

Fakta laddningsbara bilar

 • I början av 2020 fanns drygt 100 000 laddbara bilar varav 65 % var laddhybrider.
 • Under 2019 ökade tillväxten med 50 %. 
 • Prognosen säger att det vid slutet av 2020 finns 171 000 bilar som går helt eller delvis på el.

Källa Elbilsstatistik.se.

 

Varför ska jag installera laddplatser?

 • Ny lag. EU-direktiv från 2018, blir ny svensk lag under 2020, om krav på laddplatser för kommersiella fastigheter. Du som är ägare kan påverkas, så var förberedd och läs på mer.
 • Klimatansvar. Mats Bjälkholm på Energikontor Väst uppmanar dig att ta ditt miljöansvar genom att tillhandahålla laddplatser; fastighetsägare är en nyckelaktör i utfasningen av fossilt bränsle till förmån för el. - Kan man inte ladda hemma köper man sällan en laddbar bil, säger han.
 • Värdehöjning. Du kan öka värdet på din fastighet genom att installera laddplatser.