Välj rätt färg för hälsa och miljö

Ny kulör på fasaden, snyggt lackerade snickerier eller en trendig färg på väggarna – färg är ofta pricken över i när man renoverar eller bygger nytt. Men bakom den målade ytan döljer sig en mängd olika frågor om hur innehållet i färgburkarna kan påverka hälsa och miljö.
Målar som håller en färgburk. Vad innehåller egentligen färgen du tänker måla med? Kolla upp om den är miljöbedömd och ställ frågor i butiken. Foto: Martina Huber
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-06-04

Målarfärg är en blandning av pigment, bindemedel och lösningsmedel som varierar beroende på användningsområde och vilka egenskaper färgen ska ha. En del vattenbaserade färger innehåller även antimögelmedel. Ofta får färggrupper namn efter sitt bindemedel som exempelvis plastfärg eller latex/akrylatfärg, kalkfärg eller linoljefärg. 

Allergiframkallande ämnen vanliga i färg

När Kemikalieinspektionen 2015 gjorde en kartläggning av byggprodukter avsedda för inomhusbruk, innehöll kategorierna ”Färger” och ”Lim och fog” störst mängd farliga ämnen. Vid ett tillsynsprojekt två år senare visade det sig också att det är vanligt att både färg och lim innehåller allergiframkallande ämnen. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport ”Kemikalier i inomhusmiljön” har en rad studier påvisat samband mellan invändig målning i bostaden och astma eller astmatiska symptom, men även huvudvärk och trötthet.

Återförsäljare ska känna till innehållet

Målning inomhus kan ge upphov till astmatiska symptom, huvudvärk och trötthet visar en studie från Folkhälsomyndigheten. Foto: Pexels.

Vi väljer ofta färgnyans med stor omsorg. Lägg gärna även lite tid på att få reda på vad burken innehåller – som köpare har du rätt att i butiken få information om färgen du köper. Arbetsmiljö, boendemiljö och naturen; allt vinner på att vi minskar användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Företag och butiker som säljer kemiska produkter är enligt den så kallade CLP-förordningen skyldiga att känna till om produkter är farliga. De ska också se till att märkningen på förpackningen är rätt, läsbar och på svenska. För många kemiska produkter finns så kallade säkerhetsdatablad som vänder sig till hantverkare. Där beskrivs hur produkterna ska hanteras på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt. Säkerhetsdatablad ska lämnas senast vid den första leveransen av produkten.

Gratis information om miljöbedömda färger

Innan du åker till butiken för att köpa färg, kan det därför vara bra att först kolla upp utbudet av miljöbedömda färger som passar just ditt projekt. Information finns bland annat hos miljöbedömningssystemet BASTA som baseras på REACH, EU:s förordning om begränsning av farliga kemikalier. Syftet med systemet är att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

BASTA är helt gratis att söka i och omfattar drygt 150 000 miljövärderade artiklar. Även miljömärkningen Svanen erbjuder kostnadsfri sökning bland ca 20 000 miljömärkta varor och tjänster, däribland olika typer av färger.

Om det blir färg över...

Släng aldrig vare sig färg- och lackprodukter, lim eller lösningsmedel med det vanliga hushållsavfallet eller i avloppet – allt sådant ska lämnas till en miljöstation eller till farligt avfall på återvinningscentralen. I en del kommuner finns mobila miljöstationer som kör runt efter turlista. På andra håll finns miljöstationer på exempelvis bensinstationer och i småbåtshamnar. Information om din närmsta miljöstation eller återvinningscentral hittar du på exempelvis sopor.nu (se länk härintill).

Text: Madeleine Appelgren