Välj rätt färg för hälsa och miljö

Ny kulör på fasaden, snyggt lackerade snickerier och en trendig färg på väggarna – det går lätt och snabbt att fixa till det mesta med lite färg. Men bakom den målade ytan döljer sig en mängd olika frågor om hur innehållet i burkarna påverkar dig och din omgivning.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-06-04

Målarfärg är en blandning av pigment och olika typer av bindemedel och lösningsmedel som varierar beroende på användningsområde och vilka egenskaper färgen ska ha. En del vattenbaserade färger innehåller även antimögelmedel. Ofta får färggrupper namn efter sitt bindemedel som exempelvis plastfärg eller latex/akrylatfärg, kalkfärg eller linoljefärg.

Vad ska jag känna till?

När Kemikalieinspektionen 2015 gjorde en kartläggning av byggprodukter avsedda för inomhusbruk, var ”Färger” en av de kategorier med störst mängd farliga ämnen. Vid ett tillsynsprojekt två år senare visade det sig också att det är vanligt att färg innehåller allergiframkallande ämnen.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport ”Kemikalier i inomhusmiljön” har en rad studier påvisat samband mellan invändig målning i bostaden och astma eller astmatiska symptom, men även huvudvärk och trötthet.

 Varför är färgvalet viktigt?

Det krävs att man gör aktiva val. Att välja vattenbaserade färger är ett litet steg i rätt riktning mot en mer hållbar värld. Men även dessa innehåller kemikalier och vissa gifter, om än i mindre omfattning.

Linoljebaserade färger har ännu mindre påverkan på miljön, men kan även de skapa vissa hälsoproblem hos både målare och boende och brukare av en byggnad.

Ibland kan mineraliska alternativ vara en god ersättare. Kalkfärger och lerfärger innehåller få- eller inga kemikalier. Kalkfärg har även en annan fördel i att den absorberar lukter och att den är antiseptisk. Att man förr använde kalk i exempelvis ladugårdar kom inte av någon slump. Vid användning av båda dessa färger så bör man lägga ett större fokus på att göra ett gediget grundarbete.

Slutligen ska du aldrig slänga färg- och lackprodukter eller lösningsmedel med det vanliga hushållsavfallet eller i avloppet, utan lämna till miljöstation eller återvinningscentral. Det finns all anledning att välja färg med omsorg och göra ett grundligt arbete. Arbetsmiljön, boendemiljön och naturen – alla vinner på att vi minskar användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Vem kan svara på frågor om färg?

Tillverkare av kemikalier ansvarar för att hålla reda på om ämnena innebär risker för hälsa och miljö. Om en produkt klassificerats som farlig, ska yrkesmässiga kunder få ett säkerhetsdatablad som informerar om egenskaper, risker och åtgärder för att skydda hälsa och miljö.

Som köpare har du rätt att i butiken få information om det du köper – ställ frågor om innehållet. Välj i möjligaste mån produkter som är miljöbedömda genom exempelvis BASTA. BASTA är ett produktsystem som omfattar runt 150 000 miljövärderade artiklar och som är gratis att söka i.

Även miljömärkningen Svanen erbjuder kostnadsfri sökning bland omkring 10 000 miljömärkta varor och tjänster, däribland olika typer av färger.