Färdplaner ska ta oss till det hållbara samhället

Sverige har tagit initiativ för att bli ett av världens första fossilfria länder och år 2050 ska vi inte längre orsaka några nettoutsläpp av växthusgaser. Men tiden dit är kort och utmaningarna är många – med hjälp av färdplaner för branscher och regioner ska vi ta oss till en klimatneutral framtid.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-09-10

Termen färdplan är lånad från flygbranschen och är pilotens förslag på hur en flygning säkert ska kunna genomföras från start till landning. Men begreppet färdplan blir också allt vanligare i samhällets omställning till hållbarhet.  Efter initiativet Fossilfritt Sverige, som lanserades inför klimatmötet i Paris 2015, samlades aktörer och branscher från hela samhället för att staka ut färdplaner till ett hållbart samhälle.  

Utmaningarna är stora för att nå målet med ett klimatneutralt samhälle. Idag tillhör Sverige de 15 länder i världen som ger störst ekologiskt fotavtryck per invånare.  Om alla världens människor skulle konsumera lika mycket som en genomsnittlig svensk, så behövs det hela 4,2 stycken jordklot.

En femtedel av klimatpåverkan från byggbranschen

Bygg- och anläggningssektorn har samlats under Färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor, som fått en bred uppslutning från företag, kommuner och organisationer. Målet är att få till stånd ett lönsamt och hållbart byggande med låga klimatutsläpp och miljövänliga material i en cirkulär ekonomi. 

Bygg- och anläggningssektorn står för ca 20 procent av Sveriges klimatpåverkan.  Första steget i färdplansarbetet är därför att medverkande aktörer kartlägger sina utsläpp och sätter klimatmål med sikte på en framtid i balans.

– Vi håller för närvarande på att ta fram en vägledning för hur företag ska kunna mäta och följa upp sina utsläpp. Det är handfasta råd, exempelvis om hur man via elräkningar får information om den årliga energianvändningen och hur det går till att mäta utsläpp från transporter, materialåtgång och svinn, berättar Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier som ansvarar för implementeringen av bygg- och anläggningssektorns färdplan.

 Riktlinjer för hållbar upphandling 

– Under hösten tar vi fram riktlinjer för hållbar upphandling som gör det enkelt att ställa relevanta krav. Vi startar också ett projekt om hållbar renovering för att stimulera entreprenörer och installatörer att marknadsföra och genomföra hållbara renoveringar i befintligt bestånd. Även koldioxidutsläppen­ i byggfasen och möjligheterna för ”grön” finansiering av byggande och renovering är viktiga delar inom hållbart byggande som vi ska arbeta med, säger Birgitta Govén.

En stor del av koldioxidutsläppen i byggbranschen kan härledas till tillverkning av material, bland annat betong. Men år 2045 ska all betong som säljs och används i Sverige vara klimatneutral, och redan 2030 ska denna betong finnas på marknaden i liten skala – ett av många initiativ inom ramen för Fossilfritt Sveriges färdplaner.

Lokala färdplaner tar fart

Ute i landet har det startat flera initiativ med lokala färdplaner. Det första i raden är LFM30, Lokal färdplan Malmö 2030, som drivs av omkring 90 lokala företag och organisationer. LFM30 stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige, Malmö stad och Informationscentrum för hållbart byggande. 

Malmös stads miljöprogram har som ambitionsmål att Malmö ska bli Sveriges mest klimatsmarta stad. De som anslutit sig till LFM30 har som mål att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll och anläggning samt infrastruktur som de ansvarar för i Malmö ska vara klimatneutralt år 2030. Nu pågår arbetet med att sätta mätvärden för basåret, som blir 2020.

– Det är stort att så många aktörer inom bygg- och anläggningssektorn i Malmö enats om gemensam klimatomställning. De kompetenshöjande nätverk som förankras i både affärsidé och koncernledningar kommer att ge effekt i organisationerna, säger Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson, som är en av i intiativtagarna och samordnarna av LFM30.

För närvarande förbereder totalt 28 byggherrar varsitt klimatneutralt byggprojekt som ska startas i Malmö senast år 2025.

– Samtidigt arbetar bankerna med hur finansieringsincitament kan påverka klimatomställningen av byggbranschen, säger Andreas Holmgren.

Ett liknande initiativ pågår i Uppsala med Uppsala Klimatprotokoll där företag, offentlig verksamhet, universitet och föreningar samverkar för en hållbar framtid. Även i Östergötland samlar sig bygg- och fastighetsbranschen för ett regionalt klimatsamarbete med inspiration från Malmö och Uppsala.

  

Målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn

  • 2020 – 2022 Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.
  • 2025 Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2030 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 2015).
  • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 2015).­­­­
  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.