Färdplan 2045 överlämnad till regeringen

Idag överlämnades Färdplan 2045 för regeringen – branschens strategier för att minimera klimatpåverkan inom bygg- och anläggningssektorn. Materialinnovationer och livscykelperspektiv är två stora frågor som särskilt lyfts upp.
Publicerat: 2018-04-25

Informationscentrum för hållbart byggande har redan tidigare redogjort för tankarna bakom och målet med Färdplan 2045. Den artikeln kan du läsa här:

https://www.ichb.se/artiklar/2018/april/flera-fardplaner-mot-samma-mal/

Målet: Byggnader utan klimatpåverkan

Bland de sextiotalets aktörer som fanns på plats idag för att överlämna färdplanen var White arkitekter och hållbarhetschef Anna Graaf.
– Som arkitekter skapar vi grundförutsättningarna för att samtidens och framtidens byggnader och miljöer inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet. Det har varit självklart för oss att vara delaktiga i att ta fram den här färdplanen för branschen, säger Anna Graaf i ett pressmeddelande.

Krav ska inte behövas för klimatinformation

Färdplanen innehåller uppmaningar till politiker på att införa krav på att deklarera byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Men även uppmaningar till övriga aktörer inom arkitektur- och byggbranschen, som att lämna information om klimatpåverkan vid anbud även utan beställarkrav.

– Det krävs att vi i branschen samarbetar för att uppnå målet. Med arkitektur kan vi göra skillnad. För att lyfta arkitekturens betydelse i omställningen till ett klimatneutralt samhälle hoppas jag att fler arkitektkontor ställer sig bakom färdplanen, säger Anna Graaf.