Få koll på miljömärkningarna

Numera finns det väldigt många olika miljömärkningar, men vad säger de egentligen? Med Naturskyddsföreningens guide får du snabbt koll.
Publicerat: 2019-06-10

Naturskyddsföreningen har tagit fram en kort guide som förklarar de vanligaste oberoende miljömärkningarna som finns i Sverige, som till exempel KRAV, Svanen och MSC.

Med miljömärkningar menar vi här märkningar högt ställda miljökrav som är framtagna av en oberoende part, så kallade tredjepartsmärkningar.

Guiden riktar sig till dig som snabbt vill lära dig mer om miljömärkning och vad som skiljer de olika märkningarna åt. 

 

Källa: Naturskyddsföreningen