Energismart renovering av miljonprogrammet

Energimyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial för bostadsrättsföreningar om nyttan med att energieffektivisera miljonprogramslägenheter i samband med renovering. Här hittar du inspirerande exempel och tips på åtgärder.
Publicerat: 2019-06-10

Miljonprogrammet var en unik satsning för att bygga bort den stora bostadsbrist som rådde under 60-talet men idag har byggnader och installationer åldrats och behöver renoveras eller bytas ut. Problem med till exempel ventilationssystem, fönster, fasader, samt köldbryggor vid balkonger och loftgångar leder till stora energiförluster. Därför är nyttan med att energieffektivisera vid renoveringar mycket stor.

Inspirerande exempel

Energimyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som ger en bakgrund till varför miljonprogrammet behöver renoveras energismart och vilka nationella mål som finns.  Materialet innehåller inspirerande exempel på renovering och ger tips på åtgärder.

Uppskattningsvis finns 650 000 lägenheter inom miljonprogrammet som inte har renoverats. Installationer behöver bytas, våtrum renoveras, fasader och fönster repareras eller bytas och trapphus samt interiörer kan behöva fräschas upp. Med dagens tekniklösningar kan inneklimatet bli bättre, boendekomforten förbättras och energianvändningen minska.

Informationsskriften riktar sig till bostadsrättsföreningar. I skriften finns det till exempel en kort guide i fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.

 

Källa: Energimyndigheten