Energiproffsens smartaste tips

Det är lätt att göra rätt! Här kommer 10 x 2 enkla tips som snabbt gör skillnad från klimat- och energirådgivarna i Lappland. Tio av dem riktar sig till privatpersoner och tio till bostadsrättsföreningar och organisationer. Texterna kommer direkt från Lapplands.se.
Eluttag illustration Bild: Mostphotos
Publicerat: 2018-09-21

Oavsett om du bor i en egen villa eller i bostads- eller hyresrätt: du har ofta stora möjligheter att minska energianvändning och miljöpåverkan, både genom beteendeförändring och genom små eller mer omfattande åtgärder i fastigheten. Äger du inte själv fastigheten så är det viktigt att ha en dialog med fastighetsägaren.

10 tips till privatpersoner

 1. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 2. Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 3. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
 4. Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
 5. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 6. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 7. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 8. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 9. Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
 10. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.

10 tips till bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar har stora möjligheter att spara energi och pengar. Det samma gäller många ideella föreningar. De flesta anläggningar kan minska sin energianvändning med 10%-20% och därmed sina energikostnader.

 1. Sänk rumstemperaturen. För varje grad ni sänker värmen sparar ni 5-7 procent av värmekostnaden. Om det är en ojämn temperatur i lägenheter och rum måste man göra en injustering av värmesystemet för att få en jämn inomhustemperatur.¨
 2. Optimera värme och ventilationssystem så att de fungerar tillsammans.
 3. Täta fönster och dörrar men se till att det finns ventilation för en bra inomhusmiljö.
 4. Vattenbesparing har stor potential. Undersök hur mycket ni kan spara där.
 5. Håll rätt temperatur i allmänna utrymmen så som källare och trapphus.
 6. Belysning är också ett område där man kan spara mycket energi genom byte till ljuskällor och armaturer som drar mindre el. Jobba med information till era boende så att ni har alla med på båten.
 7. Tänk energismart när ni gör ert underhåll. Kombinera underhållet med lämpliga energiåtgärder.
 8. Värm bilarna och inte garagen genom att använda motorvärmare och sänka temperaturen i garagen. Använd moderna motorvärmare som går på timer eller är temperaturstyrda.
 9. Uppmärksamma och samla statistik:Kolla upp vilka gällande avtal ni har för el och värme i föreningen. Hos ditt elbolag bör du ha tillgång till energistatistik, kolla helst på data för de senaste tre åren. Om ni annat än el till uppvärmning, kollar på fakturor från de senaste tre åren. Värmen bör man normalårkorrigeras, det vill säga jämnar ut skillnaden i temperatur för att få jämförbar statistik år från år.
 10. Utse ansvariga personer för energibesparing.Vi på energi- och klimatrådgivning kan hjälper med utbildning för dessa personer i enkel energieffektivisering. Men se till att avsätta tid för energieffektiviseringsarbetet för dem som är ansvariga för det. Tänk på planera för att involvera i princip alla medlemmar i arbetet på något sätt. En idé kan vara att genomföra ett medlemsmöte där man diskuterar dessa frågor och försöker motivera alla att delta i energieffektiviseringsarbetet.