Energikunskap en utmaning för bostadsrättsföreningar

– För bostadsrättsföreningar som vill energieffektivisera, är kunskap den största utmaningen eftersom det händer väldigt mycket på området. Det säger Mia Simm, projektledare vid Energikontoret Storstockholm, ett av landets energikontor som erbjuder kostnadsfri hjälp åt bostadsrättsföreningar.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-01-27

För många bostadsrättsföreningar står frågan om energieffektivisering högt upp på agendan. Fördelarna är flera: en väl genomförd energieffektivisering kan minska uppvärmningskostnaderna och därmed energinotan för de boende, samtidigt som en minskad energianvändning även minskar föreningens miljöpåverkan. Energibesparande åtgärder kan dessutom innebära att inomhusklimatet blir bättre med minskat drag och jämnare temperatur i lägenheterna.

Beslut om teknik och ekonomi

Det finns alltså flera möjliga vinster med energieffektivisering, men frågan om hur man ska gå tillväga kan vara komplex. Åtgärder bör genomföras i rätt ordning och ibland även samordnas för att bli effektiva. Om det är fråga om större investeringar, kan föreningens ekonomi påverkas för lång tid framöver. Styrelsen ska alltså både ta ställning till komplicerade tekniska frågor och fatta väl avvägda beslut som berör fastighetens driftskostnader, ofta för åratal framöver. För större beslut, exempelvis installation av solceller, kan det krävas ett årsmöte där medlemmarna får säga sitt.

 Kunskap försvinner ut ur styrelser

– Den största utmaningen för bostadsrättsföreningar är kunskap och kunskapsbehov. Dels händer det mycket på energiområdet, dels är de som sitter i styrelsen ofta lekmän. Och eftersom styrelsen förnyas med jämna mellanrum, försvinner också kunskap som byggts upp, säger Mia Simm, projektledare vid Energikontoret Storstockholm.

Energikontoren erbjuder kostnadsfri hjälp

När det gäller frågor om energieffektivisering, kan det därför vara klokt att ta in extern hjälp. De regionala energikontoren i Sverige erbjuder kostnadsfritt hjälp och stöd till bostadsrättsföreningar i sitt energiarbete. Ett exempel är Energikontoret Storstockholm som bland annat kan hjälpa till med detta:

  • Vilka ekonomiska stöd som finns att söka
  • Var man hittar fakta och goda exempel på energieffektivisering
  • Stöd att komma vidare efter utförd energikartläggning
  • Seminarieträffar och tillfällen att utbyta erfarenheter med andra företag
  • Stöd för ytterligare studier

Se intervjun med Mia Simm i filmen här ovan.