Energifixade fönster med bevarat 50-tal

Fönstren i Gamla Studentstadens 50-talshus behövde energieffektiviseras. Skulle de bytas ut eller isoleras med tilläggsruta? Bevarandevärdet vann. – Att sätta in isoleringsrutor gav mycket effekt med liten investering, säger Peder Lidström på Uppsalahem.
Huslänga i två våningar med putsad fasad och vita fönsterbågar. Gamla Studentstaden ritades på 50-talet och när fönstren behövde energieffektiviseras valde Uppsalahem att bevara originalfönster och sätta in isolerrutor på insidan. Foto: Uppsalahem
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-10-06

Bostadsområdet Gamla Studentstaden ritades av arkitekten Gunnar Leche för Uppsalas studenter under tidigt 1950-tal. Husen ligger utspridda på den något kuperade marken. Leche har utnyttjat det genom att anpassa huskropparna; vissa av dem är något vinklade och trapphusen varierar med två eller tre portar beroende på längd på hus. Trots att varje länga är unik liknar de ändå varandra. 

Peder Lidström är projektledare på Uppsalahem. Foto: Uppsalahem

Peder Lidström är projektledare på Uppsalahem och berättar att Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala i mitten på förra seklet. Det han har ritat är både stadsbyggnadskontoret och Upplandsmuseet väldigt rädda om och det ställs krav på att originalutseendet ska bevaras. Det blev därför en utmaning när Uppsalahem, som stolta ägare till området, gjorde en omfattande energirenovering av drygt 2 300 fönster, 2019. Målet var att energieffektivisera men utan att förändra utseendet. Lösningen blev att sätta isoleringsrutor på insidan.

– Tidigare förvaltning hade gjort ett bra jobb. Fönsterna var väl efterhållna och nymålade utvändigt, men det är en gammal konstruktion som släppte ut ofantligt mycket värme. Vi gjorde en utredning på förhand där det konstaterades att fönstren var i gott skick och därför lämpliga att isoleras med isolerrutor, berättar Peder Lidström.

Gamla fönster värda att bevara

Alternativet hade varit att riva ut och producera exakta kopior av 50-talets originalfönster med modern energistandard, vilket hade blivit en dyr historia, enligt Peder Lidström. Nu kunde man energieffektivisera och behålla de gamla fönstren som har bevarandevärde.

– I teorin kan vi lossa på isoleringsglasen och få tillbaka fönster i originalskick, med bara lite limrester kvar, konstaterar han.

Peder Lidström är nöjd med den här lösningen och adderar att det även var ett väldigt snabbt montagearbete. Gamla Studentstaden består av nära 470 lägenheter och rum och firman som utförde arbetet tillbringade cirka två timmar i varje enhet. Hela renoveringsjobbet gjordes på tio veckor. 

Snabb montering

Det tog cirka en halvtimme per fönster att montera en isoleringsruta. Först rengjordes den inre fönsterrutan noga. Den byggs in med isoleringsrutan så den ska vara helt ren. En distansram sattes runt fönstret och isoleringsrutan fästes på den. Med värme limmades de bägge rutorna ihop, med distansramen mellan sig. Efteråt förseglades kanterna med en fog och sist satte man en list runt om för att dölja monteringen. I detta fall valde man att även byta ut befintliga tätningslister. Arbetet gick så fort att det fanns tid att åtgärda balkongdörrar och portar.

– Balkongdörrarna är också original så vi satte in extra fönster även i dem. Vi kunde lägga på tjugo millimeter tilläggsisolering med utanpåliggande skiva på den nedre dörrspegeln. Tidigare var det en inåtbuktning, nu blev det en liten utåtbuktning på insidan. Utifrån ser man ingen skillnad och det var ju det som var meningen. Vi är alltid rädda om husen och att inte göra något som påverkar utsidan, säger Peder Lidström.

Fönsterrutorna som sätts in består av tjockt glas som är energi- och bullerreducerande. Tack vare att man bytte alla tätningslister minskade även drag. Peder Lidström berättar att hyresgäster hörde av sig och sa att det blev bättre inomhusklimat direkt. De märkte att kallras och buller hade minskat rejält.

Före montering av isolerruta på insidan. Foto: Grundels Fönstersystem Efter montering av distansram, isoleringsruta och maskerande list på insidan. Foto: Grundels Fönstersystem.

Kall vinter sätter fönstren på prov

Renoveringen utfördes hösten 2019 och den milda vintern som följde satte inte fönstren på prov. Det går inte att se någon effekt av investeringen än, säger Peder Lidström. När det är varmare än normalt slår korrigeringar över året fel. För att kunna tillgodoräkna sig en energibesparing måste driftpersonal in och justera värmeflödet fram till lägenheterna. Det krävs att det är minusgrader ute för att få ett verkligt resultat. Men i förhandsstudien av projektet kom man fram till ett effektmål på energiminskning med 315 MWh/år och minskad driftkostnad på 296 000 kronor/år.

– Vi ser fram emot att det blir det en riktigt kall vinter 2020. Då kommer vi att spara pengar, säger han.

Mycket effekt med liten investering

Uppsalahem kom fram till att sätta in isoleringsglas var en bra åtgärd för Gamla Studentstaden. Alternativet hade varit att byta fönster helt och hållet. Peder Lidström säger att det i slutändan kanske hade kunnat spara ännu mer energi för då hade man även kunnat komma åt att dreva runt om fönsterbågarna.

– Men det hade inneburit ett mycket större jobb, ett större ingrepp för hyresgästerna och kostat mer pengar för oss. Att sätta in isoleringsrutor gav mycket effekt med liten investering, konstaterar han och kan blicka upp mot en fasad som har behållit sin ursprungliga 50-talskaraktär.

 

Fördelar med energi- och isolerglas enligt ICHB:s guide Hållbar fönsterrenovering:

  • Cirka 35 procent av den energi som läcker ut ur hus gör det genom fönstren. För att minska energiläckaget kan man installera ett innanfönster av lågenergiglas/isolerglas.
  • Energiglas stoppar stålningsförluster och reflekterar värmestrålning. Det gör att cirka 50 procent mer värme stannar i rummet. Med isolerglas ökar isoleringsförmågan ännu mer.
  • Energi- och isolerglas gör att värmeläckage och kallras minskar.
  • Uppvärmningskostnaden blir lägre.
  • Inneklimatet blir behagligare.
  • Genom att renovera med energi- och isolerglas går det att bevara husets estetik.

Tänk på att se över så att tätningslister är hela, att drevningen är i bra skick och att välja energi- och isolerglas med hög ljusgenomsläpplighet. 

 MGE

Fakta fönsterrenovering

Fastigheternas läge: Gamla Studentstaden, Uppsala
Fastighetsägare: Uppsalahem
Fastighetens byggår: 1951 – 1953
Antal lägenheter/studentrum: 196 lgh och 270 studentrum
Vad gjordes: Installation av drygt 2 300 isolerglas
När: Klart i december 2019
Beräknad energiminskning: 310 000 kWh/år
Beräknad minskad driftskostnad: 296 000 kr/år