Positiv effekt av energieffektiva blandare motiverar fastighetsägare

Varmvattenanvändningen minskade med 28 procent då standardblandare byttes ut till energieffektiva blandare. Det visar forskningsprojektet "Vattenanvändning med energieffektiva blandare".
Kattunge petar nyfiket med tassen på en vattenkran. En studie visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen med en ny energieffektiv blandare. Foto: Unsplash.
Publicerat: 2018-01-17

RISE, Research Institutes of Sweden, under två års tid har gjort mätningar i fem flerbostadshus i Borås. Först med befintliga standardblandare, sedan med energieffektiva blandare som installerades i samma lägenheter.

– Resultaten visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen med de nya blandarna. Det är ett bra resultat, och förhoppningen är att resultatet kan komma till nytta för bland annat bostadsbolag som är intresserade av att installera liknande produkter, säger Björn Folkeson, projektledare på RISE.

Kan motivera till blandarbyte

Josefine Norresjö, energicontroller och projektledare på AB Bostäder i Borås, är positivt överraskad av resultatet i forskningsprojektet och säger att de kommer att ha stor nytta av det.
– En så pass hög besparing kan motivera oss att sätta in en dyrare blandare vid exempelvis badrumsrenoveringar och även när vi gör rena blandarbytesprojekt, säger hon.

Beteendestudie att ta lärdom av

I projektet ingick även en beteendestudie bland hyresgästerna via enkäter och fokusgrupper. Resultatet visade att attityden till de energieffektiva blandarna över lag var god. Acceptansen av blandarna ökade dock inte över tid, vilket forskarna tror kan bero på att de boende inte får återkoppling om sin vattenanvändning då den ingår i hyran.