Energideklaration – verktygslådan för ett klimatsmart boende

Varje dag använder vi massor av energi i våra hus, ibland alldeles för mycket och helt i onödan. Energideklaration kan ge svar på var huset läcker energi och vad du kan göra åt det – något som gynnar både plånbok och klimat.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-04-02

Lagen om energideklarationen för byggnader kom 2006. Syftet är att få till en så effektiv energianvändning som möjligt och samtidigt ha bra inomhusklimat i våra hus. En energideklaration ska utföras av en certifierad energiexpert och gäller i tio år innan den måste förnyas.

Energideklarationen en vägledning för energisparande

Symbolen för energideklaration. Bild: Boverket

De flesta känner igen symbolen för Energideklaration med de flerfärgade pilarna som visar husets energiklass, där rött står för hög energianvändning och grönt för låg.

Vad många däremot kanske inte vet är att energideklarationen är ett dokument som också innehåller en mängd uppgifter om hur mycket energi som används för olika funktioner i huset och var det ”läcker”.

Be om åtgärdsförslag

När du får resultatet av din energideklaration så får du i allmänhet också förslag på olika åtgärder som gör det möjligt att minska energianvändningen. Detta kan vara bra att be om specifikt när du anlitar energiexperten. Kort sagt – husets energideklaration är en riktig verktygslåda för ett klimatsmart boende.

Läs Guide Energideklaration

I ICHB:s Guide Energideklaration kan du läsa mer om hur energideklarationen kan användas för att trimma energikostnaderna och hur du blir en bra beställare när det är dags att förnya den.

Text: Madeleine Appelgren