Energi- och klimatrådgivningen – goda råd som inte är dyra

Under drygt 40 år har kommunernas Energi- och klimatrådgivning, EKR, hjälpt privatpersoner och företag att sänka sin energianvändning. Ett nytt forskningsprojekt visar att fler småhusägare skulle kunna dra nytta av den kostnadsfria rådgivningen – om de bara visste att den fanns.
Energirådgivare
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-10-03

Den kommunala rådgivningen i energifrågor startade i efterdyningarna av 70-talets oljekris som satte fokus på fossila bränslen och vikten av att få ner energianvändningen. Idag är även klimataspekten en självklar del i Energi- och klimatrådgivningen, EKR, som finns tillgänglig i omkring 275 av Sveriges 290 kommuner.

 Många småhusägare känner inte till EKR

Are Kjaeng, Karlstads universitet

EKR, som är kostnadsfri och kommersiellt oberoende, är öppen för alla att använda – privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Men rådgivningen skulle kunna utnyttjas bättre av exempelvis småhusägare. Det visar forskningsprojekt ”Bo och leva energieffektivt. Kommunal energirådgivning som medspelare i människors vardagsliv” som avslutades i våras. Projektet, finansierat av Energimyndigheten, har genomförts i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Karlstads och Linköpings universitet.

– Vi har fokuserat på småhusägare i undersökningen och har sett att Energi- och klimatrådgivningen verkligen uppskattas av dem som använder den. Men studien visar också att många inte vet vilken hjälp de faktiskt kan få, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt vid Karlstads universitet, som själv har mångårig erfarenhet som energirådgivare.

Rådgivningen ger ”helikoptervy”

Omkring 50 procent av Sveriges befolkning bor i landets ca 1,9 miljoner småhus. Många av husen är 30–40 år eller äldre och kommer med stor sannolikhet att användas under många år framöver.

– Här finns potential att spara energi, bland annat genom renovering eller byte av fönster och tilläggsisolering av väggar och vind. Hur vi beter oss i vardagen betyder också mycket, säger Are Kjeang som förespråkar förnuftig användning och en ”klok snålhet” när det gäller energi och också andra naturresurser.

– Alla kan inte sätta upp solceller, men alla kan hjälpa till att spara energi. Det är mycket smartare att minska användningen av energi, än att öka tillgången. För småhusägare kan det vara mycket värdefullt att få professionell hjälp för att få en ”helikoptervy” över sin energianvändning och få grepp på hur allt hänger ihop.

Fler studiecirklar inför husbygge och renovering

En slutsats i forskningsprojektet är att studiecirklar för småhusägare i EKR:s regi gett goda resultat.

– Energifrågor kan vara svåra att kommunicera, men småhusägare kan få otroligt fin hjälp av Energi- och klimatrådgivningen genom en studiecirkel. En sådan kan idag vara upplagd som två-tre gruppträffar med studiematerial, filmer och frågemöjligheter dessemellan. I slutrapporten rekommenderar vi därför rådgivarna att lägga tid på just studiecirklar, säger Are Kjeang.

En annan slutsats är att EKR skulle kunna vara mer synlig på exempelvis sociala medier.

– Vi förordar också en nationell webbplats för Energi- och klimatrådgivningen. Många frågar ju om ungefär samma saker, oavsett vilken kommun man bor i.

Exempel på frågor där energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig:

  • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem.
  • Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem.
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el.
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt.
  • Vilka lampor finns det på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter dina behov.
  • Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka på energiområdet.
  • Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser.

Källa: Energimyndigheten

Text: Madeleine Appelgren