Ekosystemtjänster mitt i stan: Asfalten blev en grön oas

Asfalt, en piskställning och en slänt med ogräs och risiga buskar – eller frodig grönska och doftande blommor? För de boende i bostadsrättsföreningen mitt i Stockholm var valet enkelt när de fick tillfälle att förvandla sin tråkiga gård till en grönskande idyll.
En rosenbåge med vita honungsrosor, två personer som sitter under bågen. Honungsrosen, Rosa helenae, med hundratals doftande blommor bildar ett valv som leder in till den övre delen av trädgården i bostadsrättsföreningen på Södermalm i Stockholm. Foto: Madeleine Appelgren.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-04-21

Bostadsrättsföreningen på Södermalm i Stockholm hade tidigare en gård som såg ut som gårdar ofta gör i stadsmiljö; mycket asfalt och stenläggning, en gräsplätt med några buskar och så en piskställning, belägen i bästa solläge. Med andra ord inget som direkt lockade till uteliv för de boende i föreningen.

Lillemor Vigström

Lillemor Vigström har varit engagerad i föreningens trädgård från start.

– En medlem i föreningen tog initiativ till att låta en trädgårdsarkitekt skissa på hur vi skulle få en fin trädgård. Men förslaget visade sig vara stelt och tråkigt. Dessutom skulle det hela kosta omkring en halv miljon kronor, vilket styrelsen tyckte var i mesta laget, berättar Lillemor Vigström.

Frivilliga krafter till grovjobbet

Istället för att lägga ut jobbet på entreprenad, bestämde man sig i bostadsrättsföreningen för att med hjälp av frivilliga krafter ta itu med jobbet på egen hand. 50 000 kronor anslogs till inköp av redskap, jord och växter. Första etappen blev ett sluttande parti som efter att en stor stubbe grävts upp, terrasserades med hjälp av torvblock.

Den föreningsmedlem som lyckats få bort stubben, fick också ge namn till rabatten som sedan dess kallas Arnes slänt. Förutom olika vårlökar så växer här bland annat kärleksört, funkia, alunrot, vinteriberis och ormbunkar i en tät och vintergrön matta. 

Arnes slänt är grön året om med växter som trivs i den sluttande rabatten.

I samband med att nya färskvattenledningar drogs in 2003 grävdes delar av gården upp, bland annat en bit av en lång slänt full med ogräs som tagit över.

– Jag tillbringade den sommaren med att ta bort mängder av rötter från knölklocka, bit för bit och nästan en halvmeter ner i jorden, berättar Lillemor Vigström.

En igenvuxen gruslagd terrass på ca 100 kvadratmeter frästes också upp och försågs med gräsmatta som beställdes på rulle. Till det kom en ny sandlåda för husets barn. Intill huset lades en befintlig gång om med röd singel, som står fint mot fasaden på det putsade 1920-talshuset.

Fokus på blommande och doftande växter

När grundjobbet med nya gröna ytor och omgrävning av rabatter var klart, började arbetet med att plantera växter på den omkring 250 kvadratmeter stora ytan. Lillemor Vigström, som har ett stort trädgårdsintresse, ansvarade för växtval och inköp.

Ett fågelbad och en installation med taklök i en gammal stol uppskattas av både fåglar och pollinerande insekter.

– Trädgården ligger i sydväst och det har givetvis varit viktigt att välja växter som klarar läget. Min tanke har från början varit att ha en någorlunda sammanhållen färgskala och få till en trädgård som blommar från tidig vår till sen höst, och med så mycket doft som möjligt. Jag har inte gått efter någon färdig ritning, utan allt har fått ta form successivt.

Som mest har här funnits omkring 200 olika växter, numera är det omkring 150 kvar. En del har försvunnit efter bara några år, medan andra förökat sig. Vinbär och björnbär stortrivs och levererar varje sommar mängder av bär till föreningens medlemmar.

På bostadsrättsföreningens städdagar vår och höst hjälps medlemmarna åt att rensa i trädgården och placera ut eller ta in utemöblerna.

– Andra växter som gillar läget och sprider sig är exempelvis julros, lavendel, vårlökar, timjan och jättedaggkåpa. Rosorna trivs också väldigt bra i slänten, säger Lillemor Vigström, som till sin hjälp har husets trädgårdsgrupp och insatser under föreningens städdagar vår och höst.

Minskad belastning på dagvattensystemet och bättre mikroklimat

En fördel med den grönskande gården, är att regn absorberas av växtligheten och inte som tidigare snabbt forsar ut över hårda ytor och ner i dagvattensystemet. Växterna gör också att det blir en betydligt behagligare miljö än tidigare.

Den prunkande trädgården mitt i Stockholms innerstad skapar ett mikroklimat där fåglar, bin, humlor och fjärilar trivs.

– Ett slags mikroklimat har bildats och det känns mer skyddat genom alla växter. Det får humlor, bin och fjärilar att trivas, men tyvärr har de minskat påtagligt under senare år. Det finns också gott om fåglar här och fågelbadet är naturligtvis populärt. Förra året flyttade ett par nötskrikor in och fick fyra ungar.

Den doftande klätterrosen Alchymist hänger ut över staketet mot gatan.

Även människor trivs förstås i den lummiga trädgården. Där piskställningen tidigare stod, finns numera grillplats och matbord. På flera ställen finns bänkar, cafébord och stolar för den som vill sitta en stund och njuta av blomsterprakt, sol och grönska. 

– Trädgården har under åren varit en uppskattad oas, framför allt för de äldre i huset. Men här har också hållits studentfester, födelsedagskalas och till och med en bröllopsfest. Så med facit i handen får man verkligen säga att det var bra att byta ut asfalt mot grönska, avslutar Lillemor Vigström. 

Plats för en kopp kaffe eller en pratstund i skuggan av schersminbusken, men också för större kalas – trädgården är uppskattad av medlemmarna i föreningen. Under coronapandemin har den varit extra viktig som en trygg mötesplats.

Foton från trädgården: Lillemor Vigström

Text: Madeleine Appelgren

5 tips för att anlägga en trädgård i bostadsrättsföreningen

  • Tänk igenom vilken eller vilka funktioner trädgården huvudsakligen ska planeras för – odling, rekreation, umgänge eller kanske lek – och gå igenom vilka förutsättningar som finns.
  • Tillsätt en trädgårdsgrupp med personer som på allvar är intresserade av att hjälpa till med vård och underhåll av trädgården. Fördela arbetet i gruppen så att var och en får sitt ansvarsområde.
  • Se till att trädgårdsgruppen får en egen budget. Gör upp med styrelsen vilka kostnader/investeringar som föreningen ska stå för och vilka utgifter som ska gå på trädgårdsgruppens budget.
  • Vid anläggning av rabatter och andra planteringar bör en eller ett par personer vara ansvariga. De behöver ha växtkunskap och veta vilka växter som lämpar sig för platsen, vilka man inte bör välja – exempelvis sådana som sprider sig för mycket – och vilka som lockar insekter. Det är viktigt att ha känsla för helheten.
  • Se till att arbetet inte blir för betungande – anlita gärna extern hjälp för beskärning av träd och buskar och beställ hemleverans för större mängder jord och gödsel.