Demonteringstips för återbruk

För att möjliggöra återbruk är det viktigt att produkternas skick behålls från demontering till nymontering. Här får du hjälp på vägen från Centrum för cirkulärt byggande.
Publicerat: 2019-06-10

Projektet Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram konkreta instruktioner för hur man bäst ska hantera och demontera olika produkter för att de ska kunna återbrukas. I varje instruktion finns bland annat information om vilka verktyg som kan behövas för demontering och vilken den maximala lasten för den specifika produkten är.

Demonterings- och hanteringsinstruktioner finns för följande produkter:

  • Belysning
  • Beslag och dörrautomatik
  • Dörrpartier
  • Galler och smide
  • VVS-produkter
  • Vägg och tak

Skicket viktigt

En viktig punkt som gäller generellt för alla produkter är att de måste vara i samma skick som innan de demonterades om de ska kunna användas igen. Skrapmärken på exempelvis dörrar eller lampor kan göra att det blir omöjligt att återbruka dem. Därför är det särskilt viktigt att skydda ytskikten.

Instruktionerna riktar sig främst till dem som ska genomföra själva demonteringen men även fastighetsägare och projektörer. De senare har nytta av dessa instruktioner för att förstå vad som är möjligt att demontera och till exempel vilken typ av planering som krävs.

 

Källa: Centrum för cirkulärt byggande