Så skapar du klimatengagemang i din BRF

Många bostadsrättsföreningar vill vidta lönsamma energi- och klimatåtgärder men kommer inte igång. Projektet Hammarby Sjöstad 2.0 involverar 50 bostadsrättsföreningar för att bland annat minska energianvändningen med 50 procent i området. Såhär gör de för att skapa engagemang.
Hammarby Sjöstad 2.0 Illustration: Lennart Backlund
Publicerat: 2019-04-08

Organisationen ElectriCITY startade vid ett köksbord 2011. Närmare bestämt hemma vid den före detta finansministern Allan Larssons köksbord i Hammarby Sjöstad. Tillsammans med tio andra sjöstadsbor diskuterades det hur denna då nya stadsdel skulle nå de högt ställda klimatmål som ställts men som inte riktigt nåtts. Svaret blev innovationsplattformen ElectriCITY.

Tydlig målgrupp en styrka

ElectriCITY är ett medborgarinitiativ som involverar Hammarby Sjöstads bostadsrättsföreningar och hjälper dem att bli effektivare i sin energihushållning, att ställa om till elbilar och att få en mer cirkulär och grönare ekonomi. Den tydliga målgruppen gör att implementering av hållbara lösningar går relativt snabbt.

 - Det här är vår styrka. Att vi har lyckats samla intresserade boende, att vi regelbundet träffas och utbyter erfarenheter och att vi gör saker tillsammans, som exempelvis gemensamma upphandlingar, säger Jörgen Lööf, VD för ElectriCITY.

Testa och paketera modell

Det stora projektet just nu heter Hammarby Sjöstad 2.0. Det är en idé om att göra Hammarby Sjöstad klimatneutralt redan år 2030, paketera modellen och sedan ge mallen vidare till andra bostadsområden som kan applicera den på sina hus eller BRF-styrelser. Som i allt ElectriCITY gör så har insatserna ett jordnära förhållningssätt där BRF:erna själva är med i processen. 

"Morötter" ger bra resultat

Bland annat gör man ecodrives där man visar hur man kan spara energi, vilka åtgärder inom värme och kyla som kan göras själv och man genmför ett test på hur man kan få in elbilar. Idag finns cirka 350 p-platser med laddare och målet är 1 000 till år 2020.

För att skapa en "morot" för de boende att byta till elbil har ElectriCITY ett projekt där elbilsägarna ska kunna hyra ut sitt batteri, så att fastigheten kan kapa effekt-toppar. Bilägaren får i sin tur en gratis parkeringsplats med laddare och el och via en app meddelar ägaren när hen kommer använda bilen under dagen.

Tre klimatåtgärder i Hammarby Sjöstad:

  • Färdiga motioner till BRF-styrelser om klimatsmarta åtgärder som går att ladda ner från projektets hemsida. 
  • Elbilspooler där boende i samma fastighet delar en elbil i sitt garage.
  • Gemensamma upphandlingar av tjänster med krav på att de ska vara klimatsmarta.

Text: Lukas Lundberg