Checklistor för minskade värmekostnader

Hur gör man för att på ett klokt och hållbart sätt minska energibehovet i ett hus? Det är en fråga som berör oss alla. Några patentlösningar finns inte, men här listar vi några saker att tänka på när det gäller energismart renovering och underhåll av hus.
Det går att minska energianvändningen i de flesta hus. Viktiga områden att ha koll på är klimatskal, ventilation, uppvärmningssystem och beteende hos de boende.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-04-24

I nybyggda hus med höga energikrav räknar man med att omkring 25 procent av värmen försvinner ut genom klimatskalet; väggar, tak, fönster, dörr och grund. I ett gammalt hus kan läckaget vara betydligt större – och merparten av svenska bostäder är av äldre datum.

Fyra områden där det går att spara energi

Går det då att minska energianvändningen i ett befintligt hus? Svaret är oftast ja, men givetvis påverkar både husets standard och husägarens möjligheter och behov vad som är värt att satsa på. Det finns huvudsakligen fyra områden där det går att få ner energianvändningen; klimatskal respektive ventilation som läcker värme, husets uppvärmningssystem som antingen kan injusteras eller bytas ut och – sist men inte minst – beteendeförändringar hos dem som bor i husen.

Lär känna huset

Koll på nuläget är första steget för alla förändringar – ta därför reda på så mycket som möjligt om huset innan du sätter igång. Finns det kulturhistoriska värden som bör bevaras? Återbruk spar på resurserna och fungerande äldre byggvaror går inte att få tillbaka om de rivs ut. Det kan löna sig att renovera och energieffektivisera exempelvis gamla fönster och dörrpartier av god kvalitet, inte minst för att det bevarar husets ursprungliga karaktär.

Inkludera de boende

Vad tycker de boende om inomhusklimatet? Ojämn värme i rummen och drag från fönster och dörrar ger en fingervisning om var det läcker energi. Genom att inkludera dem som bor i huset, vare sig det är tonårsbarn i villan eller medlemmar i bostadsrättsföreningen, så ökar chansen för förståelse och engagemang för åtgärder som sparar energi.

Var läcker det värme?

Med en värmekamera – sådana går att hyra – kan man se var ett hus förlorar energi. I ett småhus kan man helt gratis testa var det läcker mest; stäng ytterdörr, balkongdörrar och alla fönster och sätt köksfläkten på högsta nivå. Känn efter med handen vid fönster samt dörr- och golvlister var det drar mest.

Jämför med liknande hus

Hur mycket energi går till uppvärmning och hur fördelas den i fastigheten? Vet man det, så är det lättare att se var det går att spara. Jämför gärna resultaten med andra liknande fastigheter, kanske bostadsrättsföreningar eller andra småhusägare i närheten. SCB publicerar årligen statistik om energianvändning – avviker huset från genomsnittet? Kontakta SCB:s Statistikservice eller kommunens kostnadsfria energi- och klimatrådgivare som kan hjälpa till.

Ta hjälp av energideklaration och energikartläggning

Ta fram den lagstadgade energideklarationen – som inte får vara äldre än 10 år – där det finns tips på åtgärder som kan få ner energianvändningen. Information om hur man förnyar energideklarationen finns på Boverkets hemsida.

Fastighetsägare kan ansöka om stöd för en professionell energikartläggning hos Energimyndigheten.

Kolla regelverk och bygglov

När du satt dig in i nuläget med husets förutsättningar och eventuella brister, är det dags att planera framåt för en minskad energianvändning med bibehållen eller bättre boendekomfort.

Krävs bygglov eller bygganmälan för de planerade åtgärderna? Kolla regelverk och ta höjd för kommunens handläggningstid om lov behövs.

Samordna underhåll med energieffektivisering

Var systematisk och samordna nödvändig renovering med energieffektivisering. I en bostadsrättsförening kan man ta fram en budget för energieffektivisering som kompletterar underhållsplanen. Ett klassiskt exempel är att tilläggsisolera ytterväggen när fasaden ändå måste åtgärdas eller att byta till energieffektiva fönster om befintliga fönster är så dåliga att de måste bytas. Merkostnaden blir utgifter för extra isolering och energieffektivare fönster – jobbet skulle ändå göras.

Börja med det enkla

Gör det enkla först. Att sätta tätningslister runt fönster eller dreva med lindrev där det drar, är både enkelt och billigt. Under den kalla årstiden kan ett draperi framför ytterdörren och fördragna gardiner nattetid minska värmeförlusten.

Allt i huset hänger ihop

Ett hus är ett sammanhängande system där olika åtgärder påverkar varandra. Tilläggsisolering kan exempelvis förändra husets fuktbalans, medan alltför nitisk tätning av hus med självdragsventilation resulterar i dålig inomhusluft. Är du själv inte tillräckligt kunnig i byggnadsfysik, ta hjälp av proffs inför en energieffektivisering.  Felaktigt utförda åtgärder kan i längden kosta betydligt mer än den energi som sparas in.

Justera in värmesystemet

Energieffektivisering påverkar givetvis husets energibehov och kanske även effektbehovet. Efter exempelvis tilläggsisolering av vind och väggar eller ett fönsterbyte, är det därför viktigt att justera in värmesystemet. Ta professionell hjälp för detta – felaktigt inställd utrustning kan innebära både energislöseri, sämre inomhusklimat och för höga elavgifter.

 10 tips för energijägare

 

Värmeflykt från hus

  1. Fönster och dörrar är viktiga i klimatskalet – de står för ca 35 % av värmeläckaget i ett svenskt standardhus. Tätning av lister och draperi för dörren är billiga lösningar. Om fönstren måste bytas, välj energieffektiva vilket minskar drag och kallras. När gamla fönster renoveras, kan den inre rutan ersättas med energiglas eller kompletteras med isolerglas som minskar värmeflykten.
  2. Kök. Energisnåla vitvaror och resurseffektiva engreppsblandare som automatiskt återgår till energisparläge.
  3. Badrum. Snålspolande duschmunstycke kan minska energikostnaden för varmvatten rejält.
  4. Belysning. Välj lågenergi- eller LED-lampor och närvarostyrning i allmänna utrymmen.
  5. Tvättstuga. Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning får en direkt effekt på driftskostnaderna. BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har tagit fram stöd för upphandling av tvättutrustning.
  6. Grund. Om huset ändå behöver dräneras, kan utvändig tilläggsisolering av källarväggar spara energi.
  7. Vind. Tilläggsisolering av vindsbjälklag minskar energianvändningen och kan vara lönsam åtgärd.
  8. Värmesystem. Att byta värmesystem är ofta en stor investering, som eventuellt kan övervägas först när andra energieffektiviserande åtgärder är genomförda. I småhus med direktverkande el, kan någon typ av värmepump snabbt ge bättre värmeekonomi i samband med energieffektiv renovering.
  9. Ventilation. Omkring 15 % energiläckaget i ett svenskt standardhus sker genom ventilationen. I äldre frånluftsventilerade hus kan ett byte till mer eleffektiva fläktar vara en enkel åtgärd. Installation av mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning, FTX, kan ge en stor minskning av byggnadens totala energianvändning, men för att fungera optimalt måste byggnadsskalet vara tillräckligt lufttätt. Läs mer i ICHB:s Guide FTX.
  10. Beteende. Små förändringar gör skillnad. Sänk temperaturen med 1 grad inomhus. Lägg alltid på locket när du kokar något. Använd torktumlaren/torkskåp så lite som möjligt och lufttorka tvätten istället. Använd inte stand by-läge på apparater, stäng av dem. Och glöm inte att varma tofflor och en kofta kan göra underverk för boendekomforten! 

Text: Madeleine Appelgren