Centrumhusets nya tak med solceller och sedumväxter

När Fristadsbostäder behövde renovera sitt platta, läckande tak reste man takstolar och fick ett sadeltak istället. Tack vare solceller, sedumväxter, bättre klimatskal och balkonger till alla lägenheter är nu Centrumhuset i bättre skick och har minskat sin energianvändning med cirka 30 procent.
Flygfoto av avlångt hyreshus i tre våningar med sadeltak där ena sidan är klädd med solpaneler och den andra med sedumväxter. Fristadsbostäder AB behövde renovera fastigheten där de även har sitt kontor och sin verkstad. Det platta taket byttes ut och fick solpaneler på ena sidan och sedumväxter på den andra. Foto: Fristadsbostäder AB
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-06-18

Denna vackra dag i mitten av juni strålar solen från en klarblå himmel. På taket på Centrumhuset i Fristad ligger 260 kvadratmeter solceller längs hela den södra sidan. Anläggningen omvandlar solens energi till el som sedan används i husets tvättstuga, till belysningen och till fastighetsägaren Fristadsbostäders eget kontor i samma hus. Dessutom laddas bolagets verktyg och fordon av energin från taket i dess verkstad. Häcksaxar, gräsklippare och trimmers som används i verksamheten går alla på batteri. Allt detta skulle inte ha varit möjligt om inte Fristadsbostäder, även kallat FRIBO, insåg att Centrumhusets tak behövde en rejäl renovering för några år sedan.

Högprioritering

Kjell-Ove Sethson, vd på Fristadsbostäder AB.

Vd för det kommunala fastighetsbolaget, Kjell-Ove Sethson, kom till företaget 2012 och förstod snabbt att huset behövde åtgärdas.

– Det såg förfärligt ut, som ett plåtskjul med puts som släppte från socklarna. Det hade platt tak och ständiga vattenläckor. Centrumhuset är byggt i slutet av 1950-talet och hade skötts men inte underhållits, berättar han och säger att det seglade upp som en högprioritering på hans underhållsplan för 2013.

Det gamla, platta taket var en källa till många problem med läckage, det var hög tid att renovera det. Foto: Fristadsbostäder AB.

Sol i Väst

I den vevan som bolaget skulle ta tag i renoveringen av trevåningshuset gjordes ett upprop i Västra Götalands län om solceller inom offentlig sektor. Länet ville gå före och visa på en teknik som är hållbar och bra för miljön i projektet Sol i Väst. Man uppmanade alla kommunala bolag att sätta solceller på sina tak.

– Projektet var intressant eftersom vi skulle göra om ett tak på ett stort hus. Vi kunde få hjälp och finnas med i ett sammanhang med installation av solceller. Dessutom hade vi bra koll på elanvändningen i huset, eftersom det satt ihop med vårt kontor och verkstad, och den var hög. Saker föll på plats, säger Kjell-Ove Sethson.

Från platt tak till sadeltak

2014 upphandlades en totalentreprenad med en lokal byggfirma där solcellsinstallationen bakades in i entreprenaden. En arkitektfirma anlitades och uppmaningen var att rita om taket så att det fick en lutning på 27 grader. Takstolar till ett sadeltak restes och vinden tilläggsisolerades. Hela den södra sidan av taket fylldes med solceller.

– Har man ett plattare tak, kan man få ut bra effekt på sommaren. Men med en mindre lutning är det svårare att tillgodogöra sig och få ut någon energi på vinterhalvåret. Därför är 27 grader perfekt taklutning över året, konstaterar Kjell-Ove Sethson.

Vid renoveringen restes takstolar med 27 graders lutning för bästa läge för solcellerna. Foto: Fristadsbostäder AB.

Återbetalning på 15 år

En fin junidag, som idag, när det är strålande sol och ljust länge, ”maxar” FRIBO sin anläggning. Den genererar 33 kW i effekt och har producerat cirka 250 kWh när dagen är slut. Det är en överproduktion av vad huset, kontoret och verkstaden använder. Därför har man tänkt till och försöker optimera och utnyttja elen på många sätt. Det täcker användningen av el för tvättstuga till 17 lägenheter, bolagets kontor samt för laddning av elbil, elcykel och olika elverktyg.

– Över ett helår producerar vi lika många kWh solel på taket som vi använder i fastigheten. Vi är självförsörjande på solenergi. Men faktum är att vi matar ut en hel del på nätet när vi överproducerar, som vi sedan får köpa tillbaka när det är mörkt.

– Just för att vi inte kan tillgodogöra oss alla kWh utan säljer överskott och måste köpa ibland har vi räknat ut att återbetalningen på de investerade 600 000 kronorna är femton år. Nu har det redan gått fem år, säger Kjell-Ove Sethson.

Sedum mot skyfall

Solcellsanläggningen täcker hela den södra delen av husets nya sadeltak. Längs nocken ligger en gångbrygga som taksäkerhetsanordning och på den norra sidan växer sedum på taket. Det är mycket hårdgjorda ytor runtom huset och längs norra fasaden ligger en asfalterad parkering. Därför är idén med sedumtak väl uttänkt just där.

– Gröna tak har förmåga att dämpa skyfall. Det tar upp regnvattnet så att mindre av det hamnar på marken, där det inte kan ta vägen någonstans om det är asfalterat. Dessutom bidrar växterna till biologisk mångfald. Det visar på en inspirerande teknik som också fungerar, säger Kjell-Ove Sethson.

Det nya sadeltaket har solceller på den ena sidan och sedumväxter på den andra. Foto: Fristadsbostäder AB

Fasadbyte

Förutom den större takomvandlingen behövde Centrumhuset även andra åtgärder för att bli en mer energieffektiv och uppfräschad byggnad. Fasaden tilläggsisolerades och den gamla plåtfasaden ersattes med skivor av kompositmaterial, hårdpressad plast. Kjell-Ove Sethson säger att de skulle ha kunnat jobba med andra material med mindre miljöpåverkan, till exempel trä. Men kompositskivorna anses ge en ”helt underhållsfri fasad i 60 år framåt”. Man vägde in livslängd och hållbarhet och kom fram till detta material.

Fler åtgärder

Energimässigt har husets användning sänkts rejält, från 130 kWh per kvadratmeter till den nuvarande på cirka 90 kWh/kvm, A-temp (byggnadens golvarea som är avsedd till att värmas till mer än 10 grader).

– Vi la till några extra centimeter tilläggsisolering i fasaden och dessutom satte vi in treglasfönster på östra, västra och norra sidan av fasaden. Vi såg även över trapphusbelysningen och installerade närvarostyrd LED-belysning i trappor och källargångar, säger Kjell-Ove Sethson.

Balkonger åt alla

För hyresgästerna innebar renoveringen också stora förändringar där alla lägenheter, från 1:or till 4:or, fick balkong i söderläge. I lägenheterna tillfördes dessutom förstärkt självdrag som ventilation, med reglage som sitter i varje rum. Hyresgästerna kan själva justera och stänga av den och ha egen kontroll vilket har varit uppskattat. Dessutom gjordes entréerna om så att de blev mer luftiga och fick bättre tillgänglighet.

Alla lägenheter har fått balkonger i söderläge tack vare renoveringen. Foto: Fristadsbostäder AB.

Full koll på fjärrvärmen

Erfarenheten från Centrumhusets solceller har gjort att FRIBO har anlagt paneler på andra ställen i sitt bestånd. I ett område med 48 lägenheter har man installerat solceller på carportarnas tak i söderläge. I det området finns tolv värmepumpar som ger värme och varmvatten. De drivs med el och solcellerna sköter hela den elproduktionen på sommarhalvåret.

– Det känns bra att allt varmvatten kommer från förnyelsebar källa, säger Kjell-Ove Sethson och berättar vidare att FRIBO köper fjärrvärme till övriga bostadsområden från ett större energibolag i närheten.

Det känns bra att allt varmvatten kommer från förnyelsebar källa.

Kjell-Ove Sethson

– Vi ställer en hel del krav på vår leverantör och mäter exakt hur mycket koldioxid det finns i deras leverans. Det tar vi sedan med i vår hållbarhetsredovisning och kan följa utvecklingen genom åren. Vi har gått från att köpa energi från ett närvärmeverk här i Fristad till en fjärrvärmeanläggning i Borås med en stor ackumulatortank. Det är liten koldioxidbelastning från den värmen som i princip kommer från eldade sopor och biobränsle.

Fossilfri framtid

Centrumhusets energideklaration ska vara klar mot slutet av året men Kjell-Ove Sethson vet redan att energianvändningen har minskat med cirka 30%, från 130 kWh till 90 kWh per kvadratmeter, A-temp. Tack vare renoveringen, med isolering av fasad och tak och insättning av treglasfönster, har den inköpta fjärrvärmen minskat. Förutom detta har solelen fått in FRIBO på ett bra spår inför framtiden.

– Solcellerna har bidragit till vår resa med elektrifiering i bolaget. Vi tänker att vi ska bli helt fossilfria. Då är den här satsningen med solceller, som är kopplad till vårt kontor, viktig.


Lärdomar från projekt Centrumhuset, enligt Kjell-Ove Sethson:

  • Ta ett helhetsgrepp. Försök få med alla nödvändiga åtgärder vid en renovering. Då kan man få 50 nya år med sin fastighet. 
  • Ta tag i åtgärder i tid. Låt inte byggnaden förfalla. Ta tag i det innan det har gått för långt. Det hade inte gått att göra denna renovering så kostnadseffektiv om det hade behövts åtgärder på bjälklag eller stommar till exempel.

MGE

Fakta


Var: Fristad, strax norr om Borås.
Byggnad: Trevåningshus med 17 lägenheter och fastighetsägarens kontor och verkstad.
Fastighetsägare: Fristadsbostäder AB, även kallat FRIBO.
Byggår: 1959
Renoveringsperiod: 2014–2015
Problem: Läckande platt tak, bedagad fasad, hög energianvändning.
Åtgärder: Ombyggnad av tak till sadeltak med solelspaneler och sedumväxter på varsin sida. Tilläggsisolering av vind. Tilläggsisolering och byte av fasad. Byte till treglasfönster i tre väderstreck. Installation av balkonger i söder. Nya entréer. Byte till närvarostyrd LED-belysning.
Minskad energianvändning: Från 130 kWh/kvm till 90 kWh/kvm A-temp.
Total investering för renovering: cirka 6 miljoner kronor
Kostnad solcellsanläggning: 600 000 kronor, 30% i investeringsbidrag för solceller
Hyreshöjning efter renovering: 250 – 290 kronor/lägenhet och månad.