Castellum kapar energinotan med satsning på solceller

Castellum storsatsar på solceller för att möta både hållbarhets- och lönsamhetsmålen. Följ med till kontorsfastigheten Stora Frösunda Stockholm, där den noga planerade takanläggningen kan leverera upp emot 45 000 kilowattimmar per månad.
Modern kontorsbyggnad fotograferad i vinkel så att den trekantiga formen är väl synlig. Castellums satsning "100 på sol" innebär att nära hundra solcellsanläggningar ska installeras på deras fastigheter fram till 2025, här på ett kontor i Stora Frösunda, norr om Stockholm. Foto: Castellum.
Ulrika Ernström
Publicerat: 2020-06-22

Den stora, triangelformade fastigheten vid Stockholms norra infart sticker ut med sin kraftfulla och stilrena arkitektur. I det elva år gamla huset har Castellum kontorsytor på över 30 000 kvadratmeter och den senaste investeringen är placerad allra högst upp i huset. Sedan våren 2020 är en ny solcellsanläggning i drift, som täcker 2 500 kvadratmeter av det platta taket.

Bengt Dahlberg, projektutvecklare på Castellum.

Anläggningen är en del av fastighetsbolagets satsning ”100 på sol”; en av nordens största investeringar i solceller som innebär att närmare hundra anläggningar ska byggas på Castellums byggnader fram till 2025.

– Att välja solceller är en hållbarhetsfråga, en möjlighet att bidra med ren energi och skapa en lokal produktion som inte belastar sverigenätet. Samtidigt finns det en lönsamhet i solcellssatsningar idag, säger Bengt Dahlberg, projektutvecklare på Castellum.

Rätt storlek och förutsättningar ger lönsamhet

För fastigheten Stora Frösunda är lönsamheten i satsningen redan tydlig, med en energiproduktion enligt plan. En solig sommardag kan anläggningen producera runt 1 500 kilowattimmar, vilket kan betyda upp emot 45 000 kilowattimmar på en månad. Det årliga målet ligger på 230 000 kilowattimmar.
För att få ihop kalkylerna valde Castellum, som många andra fastighetsbolag, att satsa på en anläggning med en toppeffekt på strax under 255 kilowatt – vilket är gränsen för energiskatt på elproduktionen.

– I det här fallet var takförutsättningarna bra, vilket gjorde att vi kunde maximera storleken. Det gäller att pejla in rätt storlek för lönsamheten. Om anläggningen blir för liten blir omkostnadsdelen – det vill säga etablering, projektering och kontroll – för dyr, men om den överstiger 255 kilowatt minskar lönsamheten eftersom energiskatt då tillkommer, säger han.

En solig sommardag kan anläggningen på 2 500 kvadratmeter producera runt 1 500 kilowattimmar, vilket är cirka 45 000 kilowattimmar på en månad. Foto: Castellum.

Förstudie och tydlig process krävs

Castellum har en noga utarbetad process för både förarbete och genomförande av sina solcellsprojekt. Det handlar om att fånga in alla aspekter, från ekonomin i satsningen och hur fastigheten påverkas, till system- och brandfrågor, kontroller och uppföljning.

Bengt Dahlberg betonar vikten av en rejäl förstudie som visar om satsningen är värd att genomföra. I förstudien granskas vilken elanvändning som solcellerna ska ersätta, och vilken storlek på anläggningen som därmed krävs för att nå lönsamhet. Takets förutsättningar är en annan viktig aspekt. Taklutning, vindförhållanden och takkonstruktionens förmåga att hantera lasten måste undersökas.

– Vi gör en hållfasthetsberäkning för att se att taket kan klara både anläggningen och de nya snölastkrav som kommer med förändringen. I Stora Frösunda har vi en vindpåverkan som vi hanterar med både ballast och infästningar, och den tyngden måste också tas med i beräkningarna. Dessutom inventerar vi alltid takets tätskikt och isolering för att se att dessa är i rätt skick och tål påverkan från solcellerna, säger han.

– Vi gör en hållfasthetsberäkning för att se att taket kan klara både anläggningen och  snölastkraven.

Bengt Dahlberg, Castellum

Dokumentation och kontroller viktigt

När det står klart att förutsättningarna och en trolig lönsamhet finns är det dags att sammanställa ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör – i Castellums fall alltid med totalentreprenad. Under byggprocessen är dokumentation, intyg och kvalitetskontroller viktiga, och efter slutförandet gäller det att följa upp att anläggningen fungerar optimalt och levererar den energi den ska.
Att vara vaksam på brandfrågan är viktigt, poängterar Bengt Dahlberg.

– Följer man standarder och lagkrav kommer man ganska långt för att minimera brandrisken. Men det gäller att ha en bra tillsyn under själva byggprocessen, och ha sakkunniga som kan se till att kraven följs, säger han.

Skalfördelar med större inköp

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, säger att satsningen på solceller är ett sätt att möta både de ekonomiska och klimatmässiga målen – samtidigt som företaget utvecklas och når nya lärdomar. Han påpekar att större fastighetsbolag har möjlighet att nå skalfördelar av att hitta paketlösningar och göra större inköp.

Vilken avkastning har ni på investeringarna?

– Generellt gör vi inte några olönsamma investeringar. Avkastningen för större solcellsanläggningar på marknaden idag varierar vanligtvis mellan 6 - 10 procent, säger Filip Elland.

Affärsmodellerna för solcellssatsningarna kan se olika ut, men Castellum föredrar att själva stå för investeringen.

– Då finns möjlighet till projektvinster, i och med att anläggningen blir mer värd än investeringen. Det ger också bättre avkastning att slippa mellanhänder, säger han.

Solceller + lagring viktig kombination

I framtiden ser Filip Elland möjligheten att på ett smidigt sätt kombinera solceller med lagring som en nyckel för att verkligen skapa ett hållbart energisystem. Det är först när energin kan lagras, för att undvika att behöva använda ”smutsigare” energi under molniga dagar, som en verklig klimatbesparing kan nås, framhåller han.

– Lagring är definitivt nästa steg, och vi undersöker de tekniska möjligheterna på alla våra fastigheter. Utmaningen är att det är nytt och dyrt, samtidigt som den styrning och avstämning som måste ske gentemot energimarknaden är komplicerad. Idag har vi ingen lagring i drift eftersom prislappen är för hög, men ambitionen finns och läget kan förändras när marknaden växer, säger han.

 

Tips till fastighetsägare som vill satsa på solceller

Filip Elland och Bengt Dahlberg tipsar om vad fastighetsägare bör tänka på inför en satsning på solceller: 

  • Ta hjälp av allt stödmaterial och alla guider som finns på området – t.ex. på Energimyndigheten och nätverket Samling för Solel
  • Se till att ha en tydlig process för både förarbete och genomförande som fångar in alla frågor, från ekonomin i satsningen och tekniska förutsättningar till säkerhetsfrågor, kontroller och uppföljning.
  • Tänk på att förstudien är viktig, och att den kan ta tid och kräva insatser. Särskilt när det gäller analysen av takets förutsättningar. Här krävs dokumentation, och ibland behövs nya mätningar och ombyggnader som måste vägas in i kalkylen.
  • Branschen är fortfarande relativt ny. Därför gäller det att vara en duktig beställare och formulera kraven rätt. Det är viktigt att följa projektet under byggprocessen och bevaka att entreprenören levererar all nödvändig dokumentation.
  • Tänk på säkerhetsaspekterna. En viktig nyckel är att tidigt i processen ha en dialog med räddningstjänst, försäkringsbolag och entreprenör om hur anläggningen ska utformas för att minimera risken för brand. Och se därefter till att alla standarder och krav uppfylls under byggprocessen.
  • Glöm inte uppföljningen. Se till att det finns verktyg för att mäta att anläggningen levererar det den ska.

Fakta

Vad: Solcellssatsningen "100 på sol"
Fastighetsägare: Castellum
Var: Frösundaleden 2 i Haga Norra, vid E4: ans norra infart till Stockholm
Byggår: 2009
Kontorsyta: 30 000 kvadratmeter
Åtgärden: En satsning på en 255 kilowattsanläggning som täcker 2 500 kvadratmeter tak driftsattes våren 2020.
Energi: Anläggningen ska leverera 230 000 kWh/år, och kan en solig sommardag leverera upp emot 1 500 kWh

Prisad solcellssatsning
Castellums satsning ”100 på sol” vann Solenergipriset 2020 för bästa prestation. Priset delas ut av branschföreningen Svensk Solenergi.