Byt filter och maxa din ventilation

Pengarna kan lätt blåsa bort om man inte har koll på energianvändningen i sitt ventilationssystem. Det finns, till synes, enkla men lätt glömda åtgärder att ha som rutin. Här får du tips på vad du kan göra.
Ventilationsrör i tak. Ha som rutin att regelbundet byta filter i dina ventilationssystem så minskar energiåtgången. Foto Mostphotos
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-03-02

Ventilationen står för en stor del av din byggnads elanvändning. Då är det viktigt att ha koll på driften. Det finns mycket energi och slantar att spara genom att se till att ventilationsutrustningen fungerar som den ska. Läs mer om hur du optimerar skötseln av ditt värmesystem och din ventilation i vår guide Driftoptimering. 

Se till att ha bra rutiner för drift och underhållsarbete för att hålla energianvändningen på den nivå det är tänkt. Här är listan på enkla åtgärder att checka av, men som ofta glöms bort:

  • Filterbyte i ventilationsaggregaten - Filtren bör normalt bytas två ggr per år.
  • Filterbyten vid frånluftsventilation - Filter i uteluftsdon eller i tilluftsradiatorer bör bytas åtminstone en gång per år.
  • Kontrollera tryckgivarnas nolljustering och justera vid behov. Felaktig nolljustering gör att fläktarna styr mot fel tryck och man får en obalans i luftflödet.

MGE