Bygg miljösmart med en livscykelanalys

Ett nytt husbygge innebär en rad moment som alla har en miljöpåverkan. Naturresurser ska utvinnas för bygget och när det är dags för rivning måste materialet omhändertas på något vis. Genom att använda en livscykelanalys kan du ta reda på hur du bygger riktigt klimatsmart, idag och inför framtiden.
Byggnaders livscykel. Illustration: Boverket/Infab
Publicerat: 2019-05-27

En byggnads livscykel delas in i tre huvudsakliga skeden: byggskedet, användningsskedet och slutskedet. En livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en byggnads hela livscykel. Den hjälper dig att få en förståelse för husets livscykel och att se var miljöpåverkan kommer att bli som störst.

Tänk LCA tidigt i byggprocessen

Resultatet kan du sedan använda för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan. Det bästa är självklart att starta i ett tidigt skede av byggprocessen. Det är nämligen då du har som störst möjlighet att påverka och föreslå miljöförbättringar genom att jämföra olika konstruktionslösningar, material och transporter.

Boverket har gjort en omfattande vägledning för LCA som ger dig kunskaperna du behöver.