Superlåg energianvändning med sol och återvinning

Ett miljonprogramshus som energibantat till under vad som krävs för nyproduktion – är det möjligt? I brf Promenaden i Falun har det blivit verklighet tack var en långsiktig satsning på värmeåtervinning och egenproduktion av energi.
Jan Berg, ordförande i brf Promenaden och energikonsult Mats Norrfors i föreningens energicentral som går under smeknamnet Spargrisen. Foto: Madeleine Appelgren.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-03-06

Bostadsrättsföreningen Promenaden ligger mitt i Falun, några minuter från Stora Torget och Centralstationen. En typisk miljonprogramsfastighet med 75 lägenheter i tre huskroppar, byggda 1969 av HSB. Till det yttre ett alldeles vanligt svenskt flerbostadshus – men det räcker med att kliva in i en av portarna för att förstå att fastigheten skiljer sig från mängden. I trapphuset hänger energideklarationen som visar att brf Promenaden har energiklass A, alltså den högsta energiklass som går att få.

Brf Promenaden är ett typiskt miljonprogramshus, byggt 1969. Foto: Madeleine Appelgren.

– När vi började vår energiresa 2002 låg energianvändningen på 224 kWh per kvadratmeter och år. Idag är den 46 kWh per kvadratmeter och år, vilket är en bra bit under Boverkets krav på nyproduktion, berättar Jan Berg, ordförande i brf Promenaden.

Taxehöjningar blev startpunkten

Hur är det då möjligt att få ner energianvändningen så pass mycket i ett vanligt flerbostadshus? Svaren är en målmedveten satsning med fokus på värmeåtervinning och egenproduktion av energi från solfångare och solceller.

– Idag producerar och återvinner vi över 60 procent av den energi som används i föreningen. Det innebär rejält sänkta kostnader för oss som bor här och dessutom ett minskat klimatavtryck, säger Jan Berg.

Startpunkten för brf Promenadens energiresa var kraftiga taxehöjningar på el och fjärrvärme som aviserades 2002. För att inte behöva höja avgifterna på grund av prisökningarna, skulle föreningen bli tvungen att ta av sparat kapital. Styrelsen tog då beslut om en kursändring – istället för att ständigt lägga mer pengar på el och fjärrvärme skulle man se över och sänka energianvändningen. 

Radiatorbyte och driftoptimering

Föreningen tog hjälp av energikonsulten Mats Norrfors från ÅF för att styra upp satsningen. En kontroll av temperaturen i fastigheten visade att den varierade mellan 19 och 26 grader, beroende på mätpunkt.

– Tidigare fastighetsförvaltare brukade vrida upp temperaturen i hela systemet om någon klagade på att det var kallt, vilket innebar att en del lägenheter kunde närma sig tropikvärme medan andra fortfarande var kylslagna. Första åtgärden blev därför att byta till större radiatorer och noggrant justera in värmen så att den fördelades jämnare mellan lägenheterna, säger Mats Norrfors, som fortfarande deltar i föreningens arbete med energieffektivisering. 

Värmeväxlare återvinner energi

Ett stambyte minskade både vatten- och värmeanvändning. Hushållselen, som tidigare ingått i månadsavgiften, lades samtidigt om till IMD (Individuell mätning och debitering).

– På så sätt kunde föreningen spara in omkring 90 000 kWh vilket motsvarade driften för en frånluftsvärmepump som vi installerade kort därefter. Med IMD blev de boende också mer medvetna om hur mycket energi de använde hemma och vi fick bättre koll på fastighetselen, säger Mats Norrfors.

Nästa steg blev att installera ett webbaserat styrsystem som håller koll på processerna i föreningens energicentral, även kallad ”Spargrisen”. I föreningens numera isolerade vindsutrymmen finns värmeväxlare som tar hand om energin i frånluften och skjutsar tillbaka den för att värma tappvarmvatten och värmesystem.

– Frånluften är bara 5 grader när den går ut, så vi tar tillbaka det mesta av inomhusvärmen. Styrsystemet ser till att ju kallare det är, desto mindre ventileras ut.

Solen främsta energikällan

Solcellerna på taken genererar ca 100 000 kWh per år och är en av Dalarnas största anläggningar. Foto: Jan Fredriksson, VVS-forum.

På ett södervänt tak finns 230 kvm stora solfångare. Fem ackumulatortankar på vardera två kubikmeter lagrar genererad energi, som används för att värma radiatorer och tappvarmvatten. 2016 installerades 700 kvm solceller på övriga tak i föreningen, som nu har en av Dalarnas största solcellsanläggningar. Anläggningen kompletterades med elbilsladdare både i garaget och på gästparkeringen där besökare mot en avgift kan ladda sin bil.

– Solcellerna är sammankopplade med ett system som växlar från likström till växelström vid behov – en uppfinning från svenska företaget Ferroamp som ger en jämnare fördelning i faserna vid uttag från nätet, säger Mats Norrfors.

Avloppsskola förhindrade avgiftshöjning

Avloppsvattnet är 20 grader när det kommer in i värmeväxlaren och bara 5 grader när det lämnar huset. Foto: Madeleine Appelgren.

En av de senaste satsningarna i brf Promenaden är en avloppsvärmeväxlare som installerats i garaget i ett av husen.

– Istället för att spola ut prima kilowattimmar, så tankar vi nu av energin i det vatten som lämnar lägenheterna. Det är i genomsnitt 20 grader varmt och när det går i retur i avloppssystemet håller det cirka 5 grader. Vi återvinner alltså 15 grader som värmer nytt tappvarmvatten och radiatorer, säger Jan Berg.

Initialt var det en del problem med nedspolade våtservetter, fett och annat som täppte till värmeväxlaren.

– Service av detta kostade så mycket att styrelsen övervägde en avgiftshöjning på 5 procent. Men efter att vi haft en avloppsskola i huset, har de boende ändrat beteende och systemet fungerar nu i stort sett prickfritt.

Aktiva investeringar spar pengar och klimat

Från 224 till 46 kWh/kvm och år – Brf Promenaden har idag energiklass A i sin Energideklaration. Grafik: Brf Promenaden.

Föreningens avancerade styrsystem är ”hjärnan” som håller koll på processerna i husets energisystem. Systemet tar löpande in data från ett stort antal temperaturgivare och flödesmätare för att i varje ögonblick kombinera frånluftvärmepump, solenergi och värmeåtervinning på ett optimalt sätt. Kopplingen till fjärrvärmenätet finns kvar som en reserv att ta till i sista hand.

– Men numera köper vi bara 10 procent av den energi vi använder, resten är egenproduktion och återanvändning.

Sedan 2003 har brf Promenaden investerat omkring 8 miljoner kronor på energieffektiviserande åtgärder – pengar som sparats in många gånger om.

– Vi gör skillnad på passiva och aktiva investeringar. Aktiva investeringar är allt sådant som bidrar till att spara energi och därmed pengar och klimat. Om vi inte ställt om 2003 hade fjärrvärmekostnaden nu legat på omkring 1 225 000 kronor per år, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av föreningens årsomsättning. I år har vi bara budgeterat 100 000 kr för fjärrvärme, säger Jan Berg.

Tack vare energisatsningen har föreningen inte behövt höja avgifterna sedan 2014.

– Samtidigt har vi varit noga med att boendekomforten ska vara bra med jämn värme och bra ventilation i lägenheterna. Medelåldern i föreningen ligger på över 75 år och många har bott här sedan huset byggdes.

Priser och studiebesök

BRF Promenaden utsågs till Dalapilot. Foto: Madeleine Appelgren.

Brf Promenadens energiresa har uppmärksammats på flera håll. 2011 fick föreningen Falu kommuns miljöpris och utsågs av Länsstyrelsen i Dalarna till Dalapilot – alltså ett företag som är en föregångare inom energi- och klimatområdet. 2019 fick föreningen också årets miljöpris från Centerpartiet i Falun.

– Vi har en del studiebesök, både Vattenfalls forsknings- och utvecklingsavdelning och energi- och klimatrådgivare har varit här för att se hur vi gör. Det är förstås roligt och har skapat en del stolthet hos våra medlemmar. Snart går vi vidare med ytterligare en värmepump och en tilläggsisolering – det går att få ner energianvändningen ännu mer, spår Jan Berg.

 

Brf Promenadens energiresa 2003–2019

2003-2005

 • Byte av stam-och radiatorventiler och fjärrvärmeväxlare.
 • Stambyte (traditionellt) och badrumrenovering.

2008-2010

 • Övergång till IMD (Individuell Mätning och Debitering).
 • Webbaserat driftsystem.
 • Alliancefläktar i alla lägenheter, samverkar med ventilationssystemet.
 • Fönsterbyte 3-glas och tilläggsisolering med 50 cm på samtliga vindar.
 • Solfångare, frånluftsvärmepumpar och frånluftsfläktar.

2011-2019

 • Webbaserat driftsystem anpassat till solprocessen.
 • IMD (Individuell Mätning och Debitering) av motorvärmare.
 • Effektivisering av energicentralen komplettering med värmeväxlare.
 • Effektivisering av VVC mot legionella med värmeväxlare.
 • Solceller, 700 kvm.
 • Solceller 30 kvm och förberedelse för laddboxar till hybrid- och elbilar.
 • Avloppsvärmeväxlare samt frånluftsvärmepump.
 • System för likström/växelström effektreducering i samtliga hus samt Solar String Optimizer.

Brf Promenaden – egenproduktion och återvinning i kWh/år

Solceller 100 000 kWh/år
Solpaneler   96 500 kWh/år

Frånlufts- och värmepumpar,

ackumulatortankar och styrsystem
350 000 kWh/år
Avloppsvärmeväxlare 180 000 kWh/år
TOTAL 726 500 kWh/år

 

Vill du veta mer om Brf Promenadens energieffektivisering? Mejla i så fall till energismart69@gmail.com

Text: Madeleine Appelgren

Fakta om Brf Promenaden

 • Fastighetens läge: Promenaden 19 i Falun.
 • Byggår: 1969
 • Antal lägenheter: 75
 • Problem och åtgärder: Hög energianvändning och stigande taxor för el och fjärrvärme har åtgärdats genom en långsiktig satsning på värmeåtervinning och egenproduktion av energi.
 • Ekonomiska fakta: Investeringar i energieffektivisering på ca 8 miljoner kr sedan 2003.
 • Energi: Energianvändningen låg 2003 på 224 kWh/kvm och år. 2019 var den 46 kWh kWh/kvm och år, Energiklass A i Energideklarationen.
 • Framgångsfaktorer: Sätt ett mål, ta in extern expertis, skilj på passiva och aktiva investeringar, jobba långsiktigt och använd solen som energikälla.
 1. Spara i den anläggning du har genom driftoptimering och tilläggsisolering.
 2. Återvinn energi från avloppsvatten och frånluft.
 3. Satsa på förnybar energi till husets elsystem.
 4. Satsa på förnybar energi till husets värmesystem.
 5. Välj effektivaste och billigaste energislag på slutet.