Boverket uppdaterar energideklarationen

En uppdatering av föreskrifterna för energideklarationen pågår på Boverket. Symbolen som fastighetsägare kan sätta upp i trapphus och entréer ingår i arbetet. – Energimedvetenhet är en del av allt fler konsumenters image, menar Lin Liljefors på Boverket.
Publicerat: 2018-02-09

Lin Liljefors, ingenjör på Boverket, berättar att man där just nu arbetar med att utveckla utseendet på energideklarationen. Detta bland annat med anledning av att föreskrifterna för energideklarationerna, BED, uppdateras i och med införandet av NNE i BBR.

– Införandet av primärenergital i stället för specifik energianvändning kan innebära att byggnadens energiprestanda blir något mer kontraintuitiv och svårförståelig för lekmän. 

Ökat konsumentintresse för energi

Lin Liljefors menar att energideklarationen från början riktade sig till fastighetsägare. Det var 2012 som energiklassningarna fick nytt utseende och fokus mot konsumenten blev tydligare. Detta vill man nu förstärka ytterligare genom en uppdaterad version.

– Det har blivit mycket viktigare bland konsumenter att kunna avläsa och påverka. Intresset har ökat och att vara medveten om energianvändning är idag en image som allt fler vill förknippas med.

Workshop om innehåll och utseende

Nästa steg är att BED och BBR kapitel 9 går ut på remiss i slutet av februari. Under mars kommer Boverket att ordna en workshop kring både föreskrifterna för NNE och för BED, och hoppas då få inspel även om utformningen av Energideklarationssymbolen.