Boverket tar över ansvaret för Informationscentrum för hållbart byggande

Från och med 2021 ska Boverket i nära samarbete med Energimyndigheten driva Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB.
Publicerat: 2020-12-30

Sedan 2017 har Svensk Byggtjänst drivit ICHB tillsammans med RISE, Energikontoren Sverige, Sustainable Innovation och IVL Svenska Miljöinstitutet som en externt upphandlad tjänst från regeringen. Men från och med 2021 blir det alltså Boverket som tar över driften av informationscentrum. 

ICHB.se kommer under en övergångsperiod att finnas kvar i sin nuvarande form. Därefter flyttas webbplatsen över till Boverket och vidareutvecklas med energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågor för byggbranschen.

Boverket tackar Svensk Byggtjänst och övriga samarbetspartners för arbetet med att lyfta energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågorna och sprida dem i byggbranschen via webbplatsen ICHB.se.