Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna – en handbok för hållbart boende

God social och ekonomisk hållbarhet, låg klimat- och miljöpåverkan och en grön utemiljö – så kan visionen om en hållbar bostadsrättsförening se ut. Den nya handboken Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna – en handbok för hållbarhet visar vägen till en grönare framtid.
Ett bokomslag. Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna – en handbok för hållbarhet vänder sig till både förtroendevalda och medlemmar i bostadsrättsföreningar som vill minska det ekologiska fotavtrycket.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-12-10

Vad är en hållbar bostadsrättsförening? Den frågan har varit utgångspunkten för en ny handbok från Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB. Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna– en handbok för hållbarhet riktar sig till Sveriges omkring 33 000 bostadsrättsföreningar.

– Bygg- och fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Eftersom bostadsrättslägenheter utgör en femtedel av landets lägenhetsbestånd finns en stor potential att minska klimatpåverkan, säger Johan Nuder, koordinator för Informationscentrum för hållbart byggande.

Handlingsplaner och goda råd

Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna ger tips om utemiljö och ekosystemtjänster. Foto: M. Appelgren.

Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna tar upp allt från definitioner av hållbarhet till vad styrelse och enskilda medlemmar i en bostadsrättsförening kan göra för att minska klimat- och miljöpåverkan. I boken finns överskådliga beskrivningar av sex steg för att genomföra ett strukturerat arbete för hållbarhet i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna innehåller också mängder av goda råd om bland annat minskad energianvändning, grön utemiljö, hållbar renovering och upphandling.

Vägledning till en hållbar framtid

– Men syftet med Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna är inte att ge svar på alla detaljfrågor, utan att vägleda och skapa förståelse för hållbarhetsarbete i bostadsrättsföreningar, något som på sikt skapar mervärden för både medlemmar och för samhället.

– Att värna om klimat och miljö kommer att få ett ökat ekonomiskt och socialt värde eftersom allt fler vill minska sitt ekologiska fotavtryck – bostadsrättsföreningar som väljer en hållbar framtid kommer att bli vinnare, säger Johan Nuder.

Text: Madeleine Appelgren

Ladda ner Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna

Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna– en handbok för hållbarhet är 44 sidor lång och går att ladda ner kostnadsfritt. Boken finns i tre versioner: högupplöst, lågupplöst och med endast text.