Boendeinflytande lönar sig

En fastighetsägare som står inför en ombyggnad av sitt hyreshus har mycket att vinna på att ge de boende möjlighet till inflytande tidigt i processen. Här får du sju goda skäl att erbjuda ett boendeinflytande utöver vad lagen kräver.
Bild: Mostphotos
Text: Ulrica Örnemar
Publicerat: 2019-08-06

Att lyssna på sina boende är en god investering då de känner området från ett annat perspektiv än dig som fastighetsägare. Genom att i ett tidigt skede ta in synpunkter skapas oftast en känsla av att vara respekterad som människa vilket ökar trivsel och minskar oro under ombyggnationen.

Du som fastighetsägare kan dessutom tjäna både tid och pengar genom att tidigt få en bild av vad din kund önskar. Du måste ha dina hyresgästers godkännande när det gäller större åtgärder i bostaden och det är viktigt att se till att informationen verkligen når varje hyresgäst.

Här får du sju goda skäl att erbjuda ett boendeinflytande utöver vad lagen kräver. På Boverkets hemsida finns ännu mer att läsa om boendeinflytande vid ombyggnation.

1. Bättre underlag – bättre resultat
Dina hyresgäster vet hur det är att bo i området. De har ofta värdefulla kunskaper om hur bostadsområdet fungerar och i vilka avseenden det fungerar mindre bra. Detta kan ge ett värdefullt underlag för beslut om insatser i området.

2. Inflytande ökar ansvarskänslan
Inflytande kräver – och föder – delaktighet och engagemang och gör människor beredda att ta ett större ansvar.

3. Engagemang skapar gemenskap
Engagemang ger ökad gemenskap och därmed ofta ökad trygghet och trivsel och mer nöjda hyresgäster.

4. Jag syns alltså finns jag – respekt
Hyresgästerna känner sig sedda och lyssnade på, respekterade och högre värderade. Det främjar en positiv identifikation med bostadsområdet.

5. Smidigare process genom acceptans
Boendeinflytande kan bidra till en smidigare process genom större acceptans för förändringar, även när det gäller effekter på hyran.

6. Minskad skadegörelse
Skadegörelsen kan minska om åtgärderna är väl förankrade bland de boende och en del av dem har deltagit aktivt i planeringsprocessen. Inte minst de unga brukar påverkas positivt av att känna att någon bryr sig om vad de tycker och vad de önskar sig.

7. Minskat hyresbortfall
Boendeinflytande kan bidra till en ökad attraktivitet och status för bostadsområdet, vilket i sin tur ger lägre omflyttning, färre outhyrda lägenheter och minskat hyresbortfall.