Bli en mer energieffektiv fastighetsägare

Dags att ta tag i den där energikartläggningen, eller hur? Genom den får du ett bra underlag för att gå vidare och bli en mer energieffektiv fastighetsägare, som tar ansvar för din byggnad och vårt klimat. Här lotsar vi dig fram till guiden som hjälper dig att jaga kWh.
Värmetermostater i källare. Genom att installera ett modernt styr- och övervakningssystem kan du som fastighetsägare minska energianvändningen i ditt hus. Foto: Pixabay
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-04-02

För dig som är fastighetsägare finns det många fördelar med att energieffektivisera din fastighet. Förutom det uppenbara att du sparar slantar finns även chans till värdeökning på fastigheten när driftkostnaderna minskar. Dessutom ger det dig förutsättningar att kunna parera framtida prishöjningar på el eller eventuella avbrott i elförsörjningen. Det kan även bli bättre inomhusmiljö för dina hyresgäster och sist men inte minst; du tar också ditt ansvar för vårt klimat. 

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har på sin sida riktad information, tips och råd till dig som är fastighetsägare och vill energieffektivisera din byggnad. Så vänta inte längre! Se till att kartlägga energiförbrukningen, följ upp med åtgärder, installera rätt styrsystem och ta in personer som kan hjälpa dig med injustering och drift. Gå in via länken här intill så hittar du EEF:s guide. Läs också vidare i de guider och artiklar om goda exempel som ligger efter denna text.

Glöm inte att du även ska göra en energideklaration för din fastighet vart tionde år.

Checklista för energieffektivisering

Enligt EEF finns 10 energieffektiva åtgärder som, genomsnittligt och normalt, ger störst besparing och lönsamhet för fastighetsägare.
Det är ingen rangordning mellan åtgärderna förutom att isoleringsåtgärder och förbättring av fönster bör göras innan man ger sig på de tekniska systemen, längre ner i listan. 

EEF råder också att först klara av nedanstående lista, inklusive förslagen i den energikartläggning man gjort, och därefter börja överväga bättre energitillförsel, till exempel solel, solvärme, biopanna, fjärrvärme eller värmepump.

 • Isolera vindsbjälklaget.
 • ”Isolera” fönster genom att behålla befintliga fönster men montera en extra ruta eller energifilm.
 • Isolera rör och kanaler, så kallad teknisk isolering.
 • Byt ut dåliga termostatventiler och injustera värmesystemet.
 • Energieffektivisera ventilationssystem. Här finns många olika vägar att gå beroende på hur befintligt system är utformat och byggnadens möjligheter.
 • Installera utrustning som sparar vatten.
 • Uppgradera till en energieffektiv tvättstuga.
 • Byt till energieffektiva pumpar och styrning av dessa.
 • Byt till energieffektiv belysning och modern styrning. När detta handlas upp så ta tillfället i akt och erbjud de boende att elektrikern samtidigt åtgärdar respektive lägenhet, för de som vill beställa detta.
 • Installera ett styr- och övervakningssystem.
 • Byt eller uppgradera din gamla fjärrvärmecentral. Denna åtgärd sparar främst pengar.

MGE

Energikartläggningen är en genomgång av hur mycket energi som årligen används i ett företags verksamhet. Den ger även förslag på åtgärder som kan sänka energianvändningen. Det är lag på att stora företag gör en energikartläggning och den ska då utföras av behörig konsult. Energikartläggning på små företag kräver ingen behörighet.

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Den genomförs av en certifierad energiexpert och är giltig i tio år.

Källor: Roland Jonsson, projektledare på WSP, Energimyndigheten samt ICHBs guide Energideklaration