BeSmådagen 2019 - anmäl dig nu

Är du intresserad av energifrågor i småhus? Då ska du inte missa BeSmådagen den 5 november i Nässjö. Läs mer och anmäl dig här.
Solpaneler på villahustak. Foto:Mostphotos
Publicerat: 2019-10-25

BeSmå är ett av de många nätverk som vi på Informationscentrum för hållbart byggande samverkar med och lyfter fram.

BeSmå är Energimyndighetens innovationskluster för energieffektiva småhus som startade år 2013 med syfte att stödja utveckling och spridning av energieffektiva produkter och komponenter för energieffektiva småhus och att öka andelen energieffektiva småhus.

Fullspäckat program

Programmet den 5 november seminarium riktar sig brett till alla som påverkar energianvändningen i småhus och redovisar resultat från BeSmås arbete. Dagen bjuder på sex talare, fyra fördjupningsblock och en paneldiskussion.

Andreas Rosenkilde och Robin Ljungar från TMF, Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier, Dag Lundblad, Energimyndigheten, Kristian Einarsson och Lin Liljefors från Boverket ger dig trendspaningar och senaste nytt, berättar om energieffektivisering, klimatdeklarationer och färdplaner.

Fördjupningspass

De fyra fördjupingspassen ger dig större insyn några av de främsta frågorna för energieffektivisering i småhus just nu. 

  • Värme och ventilation
  • Solenergi och smarta hem
  • Fossilfria småhus
  • Klimatskal