Auktorisation för trygg energibesparing

Bättre inomhusklimat, lägre elräkning och minskad klimatpåverkan är ett mål för många fastighetsägare. Vägen dit går genom energieffektivisering – och nu finns möjlighet att hitta auktoriserade leverantörer genom Energieffektiviseringsföretagen, EEF.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-11-07

Den ideella branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har tagit fram en auktorisation för energitjänster och energieffektiva produkter.

 Kundfokus skapar trygghet

Lotta Bångens– För kunden skapar auktorisationen trygghet i och med att tjänster och produkter inom energieffektivisering levereras på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen, säger Lotta Bångens, vd på EEF.

– Auktorisationen är framtagen tillsammans med beställare i branschen i syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda.

Uppförandekod för leverantörer

Auktorisationen från EEF består av en uppförandekod som leverantörerna ska följa, en checklista för att säkerställa att leverantör och beställare har samma bild av arbetet som ska utföras och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget.

För att säkerställa kvaliteten i systemet finns också en nämnd kopplad till auktorisationen. Om en leverantör inte skulle uppfylla kraven i auktorisationen vid ett utfört arbete, kan beställaren ta hjälp av EEF för medling. Beställare har också möjlighet att anmäla företag, som då kan bli av med sin auktorisation.

– Än så länge finns det möjlighet att anlita auktoriserade företag inom energikartläggning. Under hösten har vi auktoriserat leverantörsområdet ’Teknisk förvaltning - energi’ och nästa område blir tryckluft, säger Lotta Bångens.