Återvunnet byggmaterial spar pengar och resurser

Det finns goda möjligheter för ökad återvinning genom samarbete genom hela byggkedjan. Det skriver det statliga forskningsinstitutet RISE i en rapport där man kartlagt byggbranschens erfarenheter av att använda återvunnet byggmaterial.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-11-11

Genom historien har människor ofta använt material i äldre byggnader för att konstruera något nytt. Stenar i övergivna hus har blivit nya väggar i bostäder, gamla takpannor har gett patina åt nya tak. Äldre byggnadsdetaljer som spegeldörrar, spisar, räcken och grindar kan sätta guldkant på nybyggda hus. Men idag hamnar tyvärr mycket byggmaterial på soptippen.

Byggbranschen genererar mycket avfall

Den svenska byggsektorn står för ungefär en tredjedel av den totala avfallsmängden som årligen genereras i Sverige. Omkring en fjärdedel av allt farligt avfall kommer från byggbranschen och kan bestå av exempelvis radonhaltig blåbetong eller asbest.

Men stora mängder skulle kunna återvinnas i nya byggprojekt och det är också målsättningen från både svenska myndigheter och EU. Så kallade avfallsdirektiv anger att andelen byggavfall som återanvänds och återvinns ska vara minst 70 procent till år 2020. Det innebär att man i fler bygg- och rivningsprojekt dels behöver minska på avfallsmängderna, dels hantera avfallet bättre.

I rapporten ”Kvalitet hos byggnadsmaterial i cirkulära flöden” belyser RISE vilka möjligheter det finns att återvinna olika typer av material i byggbranschen ­­– allt från rivningsmaterial och begagnade byggvaror till materialspill och förpackningar.

Byggspill kan bli ny råvara

Vid de flesta byggen blir det en hel del spill; delar av gipsskivor och mineralull eller bitar av plastmattor och glaspartier som skurits till på plats. Mycket av installationsspillet skulle kunna tas tillbaka till fabrik och antingen återanvändas som råvara för byggmaterial eller i andra branscher, konstaterar RISE. I verkligheten hamnar mycket på tippen.

Rapporten visar att återvinning av byggmaterial är en komplex fråga. Orsakerna är flera; det är svårt att veta vad som finns inbyggt, byggprodukter kan ha försämrats med tiden eller innehålla tillsatser som inte är önskvärda idag och olika typer av material kan vara hopmonterade så det är svårt att dela upp dem.

För att bygga långsiktigt hållbart, är det viktigt att fasa ut och undvika farliga ämnen som kan finnas i olika typer av material. För att hålla koll på som ingår i ett byggprojekt kan man använda sig av exempelvis Basta, Svanen, Byggvarubedömningen och Sunda Hus som erbjuder olika verktyg och metoder för att hantera den frågan.

 

 Läs mer om bygg- och rivningsavfall i ”Kvalitet hos byggnadsmaterial i cirkulära flöden”. Foto: Pixabay.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall i ”Kvalitet hos byggnadsmaterial i cirkulära flöden”. Foto: Pixabay.

 5 sätt att minska byggavfallet

  1. Om du ska riva eller bygga om – börja med en inventering för att se vilka material som finns i byggnaden. Förutom att du får en idé om vad som kan eventuellt kan återanvändas, så ger inventeringen också ett underlag för hur materialåtervinning och rivningsavfall kan hanteras.
  2.  Ta vara på byggprodukter som går att återanvända, exempelvis dörrar och fönster med karm, VVS-produkter, trappor och räcken. Om du inte själv behöver sakerna, så finns det säkert andra som vill ha dem. Och går de inte att sälja, pröva att ge bort dem mot avhämtning – tänk att du gör en miljötjänst!
  3. Det bästa sättet att minska byggnadsspill, är förstås att se till att det överhuvudtaget inte uppstår. Försök att från början hitta rätt dimension på material, eller måttbeställ från leverantören om det är möjligt. Köp inte mer byggmaterial än vad du säkert vet vad som går åt. Fråga om det går att lämna igen obrutna förpackningar om något blir över.
  4.  Ta hjälp av Byggvarubedömningen för att välja byggvaror som är bedömda utifrån kemiskt innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och sociala kriterier. Genom Byggvarubedömningen kan du föra loggbok där alla ingående byggvaror redovisas, något som underlättar återvinning den dag konstruktionen ska rivas eller byggas om.
  5. Hantera det som ska återanvändas/återvinnas så att det inte förstörs eller förorenas. Presenningar och lastpallar med bottenskivor av wellpapp eller masonit är bra att ha till hands under lagring och transport för att skydda material och byggvaror mot till exempel rivningsdamm, fukt och hårda stötar.

Text: Madeleine Appelgren