Återvinningsindustrin fokuserar på materialets värde

Under våren 2018 kommer Återvinningsindustriernas plattform ”Forum för cirkulär ekonomi” att starta aktiviteter. Med sig in i diskussionerna har de nya rapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem”.
Fragmenteringsanläggning i Huddinge Foto: Stena Recycling
Publicerat: 2018-02-22

Enligt den nya forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem"förlorar Sverige minst 42 miljarder kronor varje år på grund av ineffektiv materialanvändning.

Mötesplats för cirkulära materialflöden

Mot bakgrund av detta har Återvinningsindustrierna tagit initiativ till Forum för cirkulär ekonomi. Här ska företag som vill ställa om till cirkulära materialflöden och driva frågor på nationell politisk nivå om cirkulär ekonomi kunna mötas. 

Forumet tänker lyfta om hur vi rent konkret kan bli mer resurseffektiva, hur vi ska minska ekonomiska värdeförluster i materialanvändningen och identifiera de flaskhalsar som hindrar samhällsutvecklingen att gå från en linjär modell till en cirkulär.

Återvinningsfrågorna är högaktuella inte minst i byggbranschen där man börjar förstå att livscykelfokus är en nödvändighet på bredd inom snar framtid. Bland de företag som anslutit sig till ”Forum för cirkulär ekonomi” finns bland andra Vasakronan och NCC.

Offentliga bilden missvisande

I projektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem, där Återvinningsindustrierna samarbetat med svenska industri- och återvinningsföretag, ställde man grundfrågan: ”Om du betalar 100 kronor för råvaror, hur mycket av den summan finns kvar efter en användningscykel?
– Vi har kunnat räkna fram hur förbluffande stora förlusterna faktiskt är, säger projektledaren Per Klevnäs från Material Economics.

”Offentlig statistik ger lätt intrycket att vi redan är mycket cirkulära. Vår studie visar tvärtom att vi har lång väg kvar” Per Klevnäs


– Offentlig statistik ger lätt intrycket att vi redan är mycket cirkulära. Vår studie visar tvärtom att vi har lång väg kvar – det finns många viktiga möjligheter att återta värden som vi i dag förlorar. Att använda material flera gånger ger en ekonomisk vinst.

Stora värdeförluster

Värdeförlusterna uppstår främst för att material går förlorat och för att kvalitén på materialet försämras. Plast förlorar exempelvis hela 92 procent av sitt ekonomiska värde efter en användningscykel. Det beror på att den insamlade plasten förbränns och att olika plaster blandas, smutsas ner och sammanfogas.

Bara 25 procent av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel. Detta trots att mycket av materialet skulle kunna återvinnas igen till hög kvalitet.
– Det handlar exempelvis om att vi inte tar tillvara stål i byggnader som rivs, plast från förpackningar som kastas eller aluminium i fordon som skrotas. Bara för dessa fem material förlorar vi motsvarande 1 procent av BNP eller 10 000 kronor per hushåll, säger Per Klevnäs, projektledare för forskningsprojektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.

Flytta fokus till materialproduktion

I dag mäts återvinning i ton och kubikmeter. Och det finns ett större intresse för insamling än för vad som verkligen blir till nytt material.
– Vi får inte ekonomiska vinster av ökade insamlingsmål. Om vi verkligen vill ha en cirkulär ekonomi – där vi flyttar fokus från avfall till materialproduktion – måste vi förstå de ekonomiska värdena, säger Per Klevnäs.
– Vi får en helt annan uppmärksamhet från näringslivet, men även från politikerna, när vi talar om materialens värde. Det är också viktigt för miljövinster, eftersom värdebeständiga material har mycket större chans att bli ett realistiskt alternativ till ny materialproduktion.

PLAST: Trots återvinning bränns det mesta, så större delen av värdet går förlorat. Åtgärder behövs genom hela värdekedjan. Tillverkande bolag som använder plast måste börja tänka på om det går att skapa ett bra sekundärmaterial av deras produkter.

STÅL: Ett över lag välskött flöde, ändå förloras värde bland annat genom nedgradering av stål och legeringsvärden som inte tas tillvara. En mer specialiserad marknad för högkvalitativa sekundära metaller är en viktig industriell möjlighet för svensk industri.

ALUMINIUM: Stora mängder förloras i stället för att bli till nytt material. Det sker också kvalitetsförluster då aluminium legeras, en fråga som kan växa stort i betydelse. Fler slutna kretslopp, som i dag finns för aluminiumburkar, skulle kunna motverka detta.

ANDRA MATERIAL: Fallstudier inom wellpapp, frityrolja och produktgrupper som fordon och byggnader visar att bilden av höga värdeförluster är regel snarare än undantag.

En industriell möjlighet

Studien anser att bättre materialhantering är en spännande industrimöjlighet för Sverige.

Per Klevnäs menar att Sverige kan vara ett föregångsland på det här området och får medhåll av Återvinningsindustriernas ordförande Anders Wijkman: 

– En stor del av de mångmiljardbelopp som årligen går förlorade skulle kunna återtas till 2040. Exempelvis behöver vi bättre produktdesign och återvinningssystem. Det är en stor industriell möjlighet och utmaning för både näringslivet och politiken.

Projektet kommer att presenteras på RE:Sources resultatdag den 17 april.

Källa: Återvinningsindustrierna, byggindustrin.se